Vald uurib maa-linnale ehitamise võimalust

Lääne-Saare valla planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk selgitas, et Kaarma maalinna munitsipaalomandisse taotlemiseks algatati detailplaneering, millega uuritakse ka võimaliku ehitusõiguse saamist.

“Maad saab munitsipaalomandisse taotleda kas üldplaneeringu või detailplaneeringu alusel. Kuna juba detailplaneeringut koostame, tahame määrata võimaliku ehitusõiguse. Kas keegi seda ka realiseerima hakkab, on teisejärguline küsimus,” selgitas Kuusk Saarte Häälele.

Kuna tegemist on arheoloogiamälestisega, vajatakse detailplaneeringu koostamiseks muinsuskaitse eritingimusi.

21. juulil toimunud muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni istungil jäeti aga valla taotlus esialgu rahuldamata, põhjendades keeldumist sellega, et esitatud eritingimuste nõuded on väga üldsõnalised ning analüüsimata on kavandatavate tööde mõju arheoloogilisele kultuurikihile.

“Arheoloogiamälestise puhul tuleb ennekõike arvestada arheoloogilise kultuurikihi olemasoluga ja sellest lähtuvalt välja tuua nõuded. Tekstis esineb palju otseselt mälestisse mittepuuduvaid materjale, mis tuleb eemaldada,” kirjutatakse komisjoni protokollis.


 

Pelgupaik

Liivimaa vanema riimkroonika järgi oli Kaarma maalinn (Hag Carmele) 1250.–1261. aastatel toimunud ülestõusu ajal saarlaste väe kogunemiskohaks, kui siia tuldi varju Riia piiskopi, Tallinna foogti, Tartu ja Saare-Lääni piiskopi vasallide ühendatud vägede eest ja mille juures peeti lahing orduväega.

Allikas: vikipeedia

Print Friendly, PDF & Email