Magistritöö roppudest Muhu rahvalauludest (1)

Tartu ülikoolis õppinud Marti Mereäär kirjutas oma magistritöö Muhu nilbetest ja roppudest ehk obstsöönsetest rahvalauludest.

Töös on lahti seletatud, kuidas mõjutasid 19. sajandi lõpust 20. sajandi alguseni euroopalikud väärtused ja rõvedused rahvalaule. Teemasse on mindud päris süvitsi ning eraldi on kirjutatud ka sellest, kuidas toona rahvaluulet koguti ja milline rahvaluule oli trükikõlbmatu, millist rolli mängisid rahvalaulude kujundamisel võimuinstitutsioonid ja millal oli laulude jäädvustamise kõrgaeg.

Mereäär ei peatu ainult ajaloolisel küljel, vaid töö teine pool on pühendatud Muhu uuemate nilbete rahvalaulude esitusele, temaatikale ja erinevatele lähtepunktidele. Selles osas on välja toodud erinevate laulude liigid.

Print Friendly, PDF & Email