Ikka terissid siit kahe väena vahelt

Neh, nie kelle mieled juba kurvaks jõudsid minna, et põlegid seevuasta küünikontserti, siis nüid oo nendel rõemu laialt. Viieteistmendal augustil tuleb Dagö ikkagid Aljava küüni esinema. Nõnna et ep jäe sii ää midagid.

Kontsert akkab viieteistmenda õhta pihta kellu ühessast. Küüni väravad tihasse lahti tund aega varam . Piletime müiasse sialsammas kellu kahessast ja innaks oo kolmtesn eurut. Grillimeister Meelis Meedla pakub natusse põlast kua.

Aga üks teene kontsert oo tulemas juba laupa pääva. Meite vald suab sügise tiadupärast veerandsaa vuastaseks. Ja pidud ise oo ikka oktoobri alguses kui sie õige päe oo. Aga üks vägev kontsert, midast suab kuulma tulla terve spordilatsitäis rahvast, pietse nüid juba pialegid ää.

Nimi oo teesel kohe irmuskena – Muhulastelt muhulastele. Neh ja et kis sial siis ülesse astuvad? Ikka muhulased muidugid. Ons neid muhu juurikatega või muhulaseks akan laululindusid ilmas-muas siis vähä? Ivo Linna, Ott Lepland, Merle Lilje, Villu Veski. Keili Simastel, Mari-Liis Aljas, Liina Vokk, Kaia Oidekivi, Reinmetsade perekond. Siis sii kohapial viel kaks pillimiest Mereäärt, kedast omavahel ühtejooni segamini aetse. Neh ja Muhu Virtuoosid ja Kiääks ja Meeleand.

Nie oo nüid nie, kis oo esinema luban tulla. Aga ega sellega põle viel muhu verd muusikute nimekiri mitte otsa lõppen. Kõik ep tule kindlaste mielegid ja kõik rohvetid põle kodusuare pial ka mitte kuulsaks suangid, ehkkid pool ilma teisi kuulab, kõru kikkis.

Kontserti pietse Liiva spordiväljaku pial. Pihta akkab kellu kolmest ja pileti innaks oo viis eurut. Pitkust arvatse olavad parasaste kaks tundi. Piletime suab juba paergu vallamajast ja infupunktist omale osta ja enne algust muidugid sialsammas kontserdipaikas kua. Nie pisiksed munuksed, kis põle viel koolilapsed mitte, nie suavad muedu kuulata. Nõnna et üks uhke pidu oo tulemas. Niipalju oo kua viel tiada, et kui ülalt ikka kolinal vihma tuleb või pisiksi poissa ja pussnuge, siis kolitse kontsert spordialli varju alla.

Selle kontserdi aegas ja enne ja pärast kua suab omale pasturaadi katussekiva osta ja nimesid piale kirjuta. Ja pasturaatis suab vuatamas köia seda suarepuuu näitust. Üks kottu välja tulemine juu. Ja nõnna üheteese kõrvas sial Liiva linna nie spordilats ja pasturaat kut nie oo.

Aga enne suurt kontserti oo üks pisem kua viel laanis. Riede õhta kellu viiest laulvad Liiva Suures kirkus jälle Munuksed.

Nõnna et kena pidutuju kõikidele ja olge munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email