Lugeja küsib

Kas tööandja peab töötamise registris tegema kande, kui töötaja ütleb töölepingu ülest tööandjapoolse rikkumise tõttu, aga tööandja sellega ei nõustu?

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja tööõiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu:

Maksukorralduse seaduse kohaselt vastutab registrikande tegemise eest tööandja. Töötamise lõpetamine registreeritakse 10 päeva jooksul töötamise peatumise või lõpetamise päevast arvates ning selle tegemiseks peab olema õiguslik alus.

Kuni töövaidluskomisjon või kohus ei ole otsustanud teisiti, on kande tegemise õiguslikuks aluseks töötaja töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldus. Seega peab tööandja tegema kande viitega tööandjapoolsele rikkumisele, isegi kui ta sellega ei nõustu. Kande tegemata jätmiseks sellises olukorras alust ei ole.

Registrikande saab hiljem muuta töövaidlusorgani otsuse alusel tööandja ise, töövaidluskomisjon komisjoni jõustunud otsuse alusel või maksu- ja tolliamet jõustunud kohtuotsuse alusel.

Meeles tuleb pidada, et töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamiseks on aega 30 kalendripäeva alates ülesütlemisavalduse saamisest.

Vaidlustamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus töövaidluskomisjonile või hagiavaldus kohtule.

Print Friendly, PDF & Email