Väikese väina tammi avad on taas aktuaalsed

Riigikogus on hakatud taas tegelema Väikese väina ökosüsteemide olukorraga. Küsimus on olnud päevakorras ka aastaid tagasi, kuid see on siiani lahendamata. Seekord tõstatas teema riigikogu liige Hannes Hanso, rõhutades Väikese väina elukeskonna tervendamise vajalikkust.

“Juuni lõpus toimus meil kohtumine, kus olid kohal Orissaare, Pöide, Muhu ja Laimjala vallajuhid, keskkonnaameti esindajad ning kohalikud kutselised kalurid,” rääkis Hanso. “Kõik, kes seda teemat arutasid, on väina avade vajalikkusest teadlikud ning sellest väga huvitatud.”

Teema võetakse sügisel keskonnakomisjonis arutlusse, kuhu kutsutakse erinevad osapooled ja eksperdid. Kui keskonnaamet leiab, et selle probleemiga tuleb edasi tegeleda, tuleb järgmise sammuna teha ettepanek raha eraldamiseks riigi eelarvest.

“Praegu selle jaoks raha ei ole, kuid me räägime umbes kolmest miljonist eurost, millega saab juba midagi teha. Sellest on räägitud aastaid, kuid see on siiski tegemata jäänud,” rõhutas Hanso.

Praeguste uuringute kohaselt ei halvenda avade tegemine Väikese väina olukorda. Seevastu taastaks ning aitaks parandada see suuresti vee voolu ning kalade liikumist ja kudemist. Riigikogus on hetkel toetusrühmaga liitunud kümme parlamendiliiget.

“Selle töö planeerimine ja korraldamine on vaid mõne nädala küsimus, sest projektid on juba olemas. Osapooli on palju– mitu valda, keskonnaministeerium, maanteeamet– kuid kõik on teostatav,” selgitas Hanso. Samuti on hakatud valdades koguma kohalike elanike allkirju, mis annab projekti teostamisele moraalset tuge ja jõudu.

Print Friendly, PDF & Email