Tartu kunstnikud protestisid TTÜ Kuressaare kolledži trepikonkursi vastu (1)

Esmaspäeval võitja väljakuulutamisega lõppenud TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse õuele mõeldud kunstiteose konkurss oli MTÜ Tartu Kunstnike Liidu arvates selle rahastamise aluseks oleva seaduse sisuga vastuolus.

30. juunil pöördus MTÜ Tartu Kunstnike Liit kultuuriministeeriumi poole, kes vastavalt kunstiteoste tellimise seadusele peab tegema riiklikku- ja haldusjärelvalvet nimeantud seaduse üle. Pöördumises leitakse, et nii Kuressaare kolledži kui ka Narva Vanalinna riigikooli poolt väljakuulutatud ideekonkursi võistlusülesanne ei ole seaduse mõttega kooskõlas.

“Antud võistlusülesandest selgub, et konkursi raames otsitakse kunstiteose asemel hoopis arhitektuurilist lahendust hoone sisehoovi,” kirjutas Tartu kunstnike liidu juhatuse esimees Markus Toompere Kuressaare ideekonkursi kohta.

Toompere tõi välja, et mõlemad konkursid kuritarvitavad antud seaduse mõtet, ja kutsus kultuuriministeeriumi üles tähelepanelikkusele, sest antud ideekonkursside läbiviimise sõnastus loob ebameeldivad pretsedendid. “Näitlikustades võiks koostada ideekonkursi, kus eesmärgiks on avaliku hoone kogu koridori seinte ulatuses monokroomse abstraktse seinamaali tellimine kindla värvitüübi ja koodiga – ehk lihtsalt koridori ülevärvimine,” leidis Toompere ja palus eelpool mainitud konkursid tühistada.

Pöördumisele vastas kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seil. Tema sõnul konkreetseid juhtumeid kaaludes leiti, et konkursitingimused jätavad piisava vabaduse loominguliseks lähenemiseks ning ei pane kunstnikele liiga piiravat kohustust vältimatu funktsionaalsuse tagamisel.

Tema sõnul on spetsiifilised nõudmised seotud objektiivsete ruumiprogrammist tulenevate põhjustega, mille puhul ei näe kultuuriministeerium pahatahtlikku vastuolu seaduse mõttega. “Kaasaegne kunst hõlmab endas piisavalt erinevaid väljendusvõimalusi, teos ei pea ilmtingimata olema eraldiseisev, vaatajast turvalisel distantsil eksponeeritud objekt, vaid võib toimida ka interaktiivse keskkonnana,” rääkis asekantsler.

Kuressaares võitis väikelaevaehituse kompetentsikeskuse kunstihanke Merike Estna kavand “Pikk laud”, mis koosneb 15st ilmastikukindla akrüülmaalinguga kaetud betoonmoodulist.

Print Friendly, PDF & Email