Ministeerium muudab vähilubade müüki

Keskkonnaministeerium tunnistab juuli alguses Saarte Hääles avaldatud uudiste valguses, et vähipüügilubade müügi korraldus vajab muutusi.

“Rohkema, kui ühe inimese eest volituse esitamise osas kaalutakse ühe volituse piiri seadmist ühe isiku kohta. Samuti on plaanis defitsiitsemates piirkondades seada vähikaartidele isikupõhine limiit, mis tagaks püügilubade jätkumise suuremale hulgale huvilistele,” ütles Saarte Häälele keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Jarko Jaadla.

Ta lisas, et muudatuste konkreetseid tähtpäevi on raske välja tuua, sest lisaks andmebaasi arendustele on tarvis sisse viia muudatused ka äsja muudetud õigusaktidesse.

Saarte Hääl kirjutas, et 1. juulil kell 9 alanud vähipüügilubade müük lõppes internetis juba kell 9.08, keskkonnaameti Kuressaare kontoris väljastati elavale järjekorrale viimane luba kell 9.07. Kontoris jagati välja 345 püügiööd, mis jagunesid 27 inimese vahel, kes said kokku 68 luba. Volituste alusel esitas 12 inimest taotlused kogumahus 145 püügiööd ehk volitustega saadi peaaegu pool kontori püügilubade limiidist (345).

Veebiportaali www.pilet.ee kaudu väljastati Saare maakonnas 1155 püügiööd. Püügiöö on püügivahendite ja püügipäevade korrutis (ühel isikul on lubatud püüda vähki kuni kolm päeva maksimaalselt viie vahendiga ehk üks isik saab maksimaalselt 15 püügiööd). Elektroonselt taotles loa 135 inimest, kes said kokku 149 luba. Üks inimene tohib saada kuni kolm luba.

Ta lükkas ümber valearusaama, mille kohaselt saab volituste alusel kalastuskaarte kokku osta ja hiljem edasi müüa. “See ei vasta tõele! Volitused, nagu kalastuskaardid on seotud kindlate isikukoodidega ning nende kodanike juuresolek püügivahendite püügile asetamisel ja välja võtmisel on kohustuslik. Nattade puhul peab olema võimalik ka kohapeal selle omanikku kindlaks määrata,” sõnas Jaadla.

Vähipüük toimub 1. augustist kuni 31. augustini.

Print Friendly, PDF & Email