Suame täitsa akkama

Mineva nädali sai üks asi küll änam kut selgeks. Olga ete sie valitsus ja riigikord mõuke tahes, muhulased suavad sii suare pial omaväkke nii kenasti akkama, et ep oska muud tahta, kut et laske meitid sii omaväkke ollagiid. Põle taris katsu meite suart ega valda mõne teesega kokku poogista mitte. Siis me ep akka mässama kua, sest muhulaste mäss, sie oo üks kole asi.

Neh kui mineva riede õhta Koguvas seda Meite Muhu Manti pieti, siis sialtsuadik oo küll selge, et põle olemas nõukest asja midast oo tuliselt taris ja midast Muhu suare pial viel ep tehta. Kõik sööma ja joomaraam oo omast kääst võtta ja nõud kua mise sisse sie raam panna. Ja igatsorti näputüöd tihasse sii, riidevärki tuleb kohe niipalju, et võib mitu siilikud ülissuti aada. Ja põle mitte, et naesed üksi. Mehed oskavad just niisammati. Ja kõik tarblised sõiduriistad oo kua olemas, misega suare pial rinki kupata- küll hobused, küll muotorrattad. Neh, ja lõpetuseks suab nüid oma suarerahva abiga ülemuale kua minna, sest uisk akkas rahvast üle väena vädama.

Ja võeruid ossatse kua kenaste vastu võtta. Ikka pillimängiga. Sie olli nähe Koguva simmanil ja Külasema laulupidul kua. Kis muedugid mõne ullu mõttega siia tuln oo, siis ei tia, mesmuodi nõuke tulemine taale lõppeda võib. Siis põle nalja natukest kua.

Ja kui kellelgid või millelgi oo kuskil suare pial abi taris, siis aedatse. Sie`p tähända küll nüid mitte seda, et kohe tormatse murdu kui keegid kuskil karjub, et mool oo seda või teist taris ja jätab ütlemata, et ma`p viisi ise tiha ega otsida. Sõukse muedugid meite suare pial väga paljut põle kua. Muhulane näeb ää, kis oo ikka tõeste ädas, seda ta aitab kua. Ja ega siis ep piagid just paljast inimesi aitama. Vuata sie pasturaadi maja. No kisse võeras inimene oleks uskun, et sedaviisi suab majale katusse piale. Aga muhulane näeb, et muedu kukub keskel Liiva linna maja kokku ja aitab. Kivid oo nüid sii. Ja juba kirjutatse nimesid piale. Aga oo nõuksi kivisid kua, misele põle midagi piale kirjuta, sest neid põle viel keegid omale ostn. Nõnna, et olega aga ruttus ostma. Mõtle kui kahu kui äkist mõni kivi piab tühalt katussele minema.

Kampavaim oo muhulastel kange. Ja selletaudi me sii nii easte akkama suamegid. Muud kierulist sii põle.

Vat nõuksed luod ja laulud. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email