Riik ei küsi Saarte Liinidelt toetust tagasi (1)

Rahandusministeerium loobub otstarbekuse kaalutlustel edasisest toetuse tagasinõudmisest riigiettevõttelt AS Saarte Liinid, toetusest 265 599 eurot tasaarveldatakse riigifirmaga ja suurema osa ehk 381 734 eurot tasuvad koos rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

“Toetuse osalise tagasinõudmise otsus puudutas Saarte Liinide 29 miljoni eurose mahuga projekti, millega rekonstrueeriti Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadamad,” ütles rahandusministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja Kerstin Liiva BNS-ile.

“Rahandusministeerium kui korraldusasutus nõuab Saarte Liinidele eraldatud projektitoetusest tagasi 647 333 eurot. Muuhulgas tähendas see 265 599 euro toetuse väljamaksmise peatamist. Saarte Liinid taotles Tallinna halduskohtus maksete jätkamist ehk toetuse väljamaksmist esitatud taotluste alusel, kuid kohus jättis 19. juunil avaldatud otsuses Saarte Liinide taotluse rahuldamata,” selgitas Liiva.

Kuna AS Saarte Liinid on riigile kuuluv ettevõte, siis menetlusökonoomika ja otstarbekuse põhimõttest lähtuvalt otsustati Liiva sõnul, et edasine vaidlus pole mõistlik. “Samuti võeti arvesse Lääne-Eesti saartele ligipääsu parandava sadamainfrastruktuuri rajamise olulisust Eesti-siseste transpordiühenduste arendamisel ja inimeste liikuvuse tagamisel. Sellest tulenevalt lepiti kokku, et AS-ile Saarte Liinid välja maksmata 265 599 eurot loetakse tasaarveldamise teel Saarte Liinide poolt tagastatuks ning 381 734 eurot tasub rahandusministeerium koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga,” rääkis ta.

Tagastatud toetus suunatakse Liiva sõnul ühistranspordi arendamiseks Eesti Raudtee kontaktvõrgu projektile.

AS Saarte Liinid on eraõiguslik äriühing, mille aktsiad kuuluvad 100-protsendiliselt Eesti riigile. Ettevõtte põhiülesanne on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine. AS Saarte Liinid koosseisus on kuusteist sadamat kuues Eesti maakonnas.

Print Friendly, PDF & Email