Plaanitaval koerte harjutusplatsil kasvavad kaitsealused taimed (1)

Kuressaares Marientali 4 asuvale kinnistule koerte harjutusväljaku rajamisel tuleb arvestada sellega, et tegemist on kaitsealuste taimeliikude kasvukohaga.

Kuna kinnistul leiti kasvamas hallkäpp ja niidu-asparhernes, küsis Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel keskkonnaametilt, kas tegemist on kaitsealuste liikidega ning kas koerte harjutusväljaku rajamisel “tuleb võtta kasutusele meetmeid” kaitsealaste taimede säilitamiseks.

Alal kasvavate liikidega tutvunud keskkonnaameti looduskaitse bioloog Maarja Nõmme andmeil on väljaku lõunapiiril levinud II kaitsekategooria liigid kärbesõis ja harilik muguljuur. Kogu piirkonnas on aga hajusalt levinud III kaitsekategooria liigid: niidu-asparhernes, kahkjaspunane sõrmkäpp, hallkäpp, kahelehine käokeel, harilik käoraamat, suur käopõll ja soo-neiuvaip .

“Looduskaitseseaduse järgi on esimese ja teise kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine, keelatud,” viitas keskkonnameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman. “Kolmanda kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine on keelatud ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas.”

Kuna II kaitsekategooria liikide kasvukoht kattub osaliselt planeeritava väljaku alaga, siis leiab keskkonnaamet, et väljaku piire tuleb veidi nihutada. “Pärast pinnase eemaldamist ja tasandamist peab maapinna kõrgus väljakul jääma ümbritsevaga samale kõrgusele, et vältida veerežiimi muutusi väljaku lähiümbruses, mis võiks muuta väljaku kõrval oleva kasvukoha kaitsealustele liikidele ebasobivaks,” teatas Lotman.

Kuna aga III kaitsekategooria liigid on piirkonnas laiemalt levinud ja nendele sobivat elupaika leidub Kuressaare lennuvälja ümbruses ulatuslikult, ei pidanud keskkonnaamet harjutusväljaku rajamist neile ohuks.

“Seega on koerte harjutusväljaku rajamine võimalik, kui järgitakse eespool toodud tingimusi,” resümeeris Lotman.

Seda, kuidas mõjutab keskkonnaameti seisukoht väljaku rajamisega seotud plaane, on koerteklubi Aktiiv esindaja sõnul enne arupidamist linnavalitsusega liiga vara kommenteerida.

Juunis kirjutas Saarte Hääl, et klubi kavatseb linnalt harjutusväljakuks renditava maatüki Marientalis trennide ja võistluste tarvis korda teha järgmiseks välihooajaks.

Print Friendly, PDF & Email