Meri andis saartele sadu hektareid maad juurde

Eelmise aasta lõpu seisuga täpsustas maa-amet Eesti haldus- ja asustusüksuste piire ja pindala. Selle käigus muutusid ka Saare maakonna omavalitsuste piirid.

„Täpsustused said võimalikuks tänu viimastel aastatel tehtud aeropildistamise ja laserskaneerimise andmetele, mis on märksa täpsemad kui senised, ligi 20 aastat tagasi paberkaartidel fikseeritud niinimetatud statistilised pindalad,“ selgitas maa-ameti maakatastriosakonna juhataja asetäitja Priit Kuus, kelle sõnul on valdavalt tegu ühe protsendi piiresse jäävate muudatustega.

Suuremate erinevustega tuleb arvestada just veepiiri, nagu seda on meri ja vooluveekogud, omavatel haldusüksustel, sest nende piir on ühitatud kaldajoonega.

Kõige rohkem, 485 hektarit ehk 3,87 protsenti sai territooriumit juurde Pöide vald. Kõige vähem, 24 hektarit ehk 0,19 protsenti suurenesid Torgu ja Mustjala vald.

Näiteks Lääne-Saare valla uus pindala oli eelmise aasta 31.detsembri seisuga katastrisse kantud haldusüksuse piiriandmete alusel arvutatult 80 936 ha.

Varem statistikateenustes kasutuses olnud pindala Lääne-Saare valla haldusüksuse kohta oli 80 714 ha. „Pindala muutus on 0,27 protsenti ning muudatus tuleneb peamiselt kaldajoone muudatustest,“ selgitas Lääne Saare valla infotöötaja Merike Lipu.

Hästi läks ka Muhu vallal, millele lisandus 179 hektarit ja Kihelkonna vallal, mis paisus 181 hektarit. Ülejäänud maakonna valdade kasv jäi 44 ja 75 hektari vahele. Ruhnu saar suurenes 36 hektarit.

Print Friendly, PDF & Email