Ligi 3000 elanikku on teadmata rahvusest (4)

Saare maakonna 34 361 elaniku seas on koguni 2862 inimest, kelle rahvus on teadmata.

Need ligi 3000 inimest, kelle rahvuse kohta puuduvad andmed, moodustavad maakonna rahvastikust 8,3 protsenti.

“Ega rahvust enam kuskile eriti märgitagi,” tõdes Saare maavalitsuse nõunik- perekonnaseisuametnik Avo Levisto. “Näiteks ei tea me rahvust laste puhul, kes sünnivad erinevast rahvusest vanematel. Mis rahvusest on näiteks aafriklase ja eestlase järeltulija?”

Rahvastikuregistri andmeil elab Saare maakonnas 1. juuli seisuga 30 787 eestlast, kes moodustavad 89,6% rahvastikust. Venelasi on 304 ehk 0,9%, soomlasi 173 ja ukrainlasi 82.

Sakslasi elab maakonnas 22, valgevenelasi 20, lätlasi 19, rootslasi 15 ja leedulasi 14. Inglasi on kuus, nagu ka taanlasi ja tšuvašše. Rahvastiku hulka kuulub ka viis moldovlast, poolakat ja tatarlast, kolm hollandlast ja itaallast, kaks araablast, hiinlast, prantslast ja usbekki. Austraallasi, grusiine, hindusid, iirlasi, juute, kanadalasi, karjalasi, kreeklasi, mordvalasi, rumeenlasi, türklasi, ungarlasi, ameeriklasi USA-st, vepslasi ja šotlasi esindab igaüht vaid üks inimene.

Print Friendly, PDF & Email