Et Saaremaa rannapidu mööduks turvaliselt

Sel nädalavahetusel toimub Saaremaal Mändjala rannas ja kämpingus rannapidu. Korraldajad on peo toimumisalal kehtestanud reeglid, mille järgimine aitab kaasa, et pidu kulgeks kõigile turvaliselt ja heas meeleolus.

Kuigi täpsemalt saab reeglitega tutvuda rannapeo kodulehel: http://www.rannapidu.ee/info, tuletan siinkohal eraldi meelde, et kämpingu territooriumil ja rannas on keelatud igasugune klaastaara. Parkimiseks, grillimiseks ja telkimiseks tuleks kasutada vaid selleks ettenähtud kohti ning prügi maha jätta ei tohi.

Sõidukijuhid peavad enne rooli minemist veenduma oma tervislikus seisundis, seda kontrollib peo toimumise ajal ka politsei. Oma seisundit saab enne rooli istumist kontrollida peoalal vastavas telgis. Reeglite eirajad eemaldatakse festivalilt, aga loodame, et seda meedet rakendada ei tule. Kindlasti tuleb kinni pidada ajutistest liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate juhistest.

Avalikus kohas kehtivate reeglitega peab arvestama ka peomeeleolus. Teiste häirimine oma tegevusega on keelatud. Hoidke pilku peal oma sõpradel, kes võivad endale või teistele ohtlikuks muutuda. Teatavasti kaasnevad alkoholi liigtarbimisega enamasti probleemid, mistõttu tuleb oma seltskonnas kindlasti jälgida neid, kelle otsustusvõimele alkohol laastavamalt mõjub. Ühtlasi tuletan meelde, et avalikus kohas on alkoholi või joovet tekitavate ainete tarbimine keelatud. Seega tohib avalikult alkoholi tarbida vaid rannapeo territooriumil.

Varasemate aastate kogemus näitab, et telklaagrites ööbivad peolised jätavad oma vara järelevalveta. Tuleb arvestada, et laagrisse võivad sattuda ka need inimesed, kelle kavatsused kõige ausamad ei ole. Seega hoidke oma kallid tehnikavidinad ja ehted enda läheduses. Turvalisem on liigseid väärtuslikke esemeid üritusele üldse mitte kaasa võtta.

Ei maksa unustada, et alla 16-aastased ei tohiks ilma täiskasvanud saatjata pärast südaööd avalikus kohas viibida. Lapsevanematel soovitan kindlasti end kurssi viia, kellega laps peole läheb, ja rääkida lastega kodus kõikidest ohtudest.
Alaealised ei tohi tarvitada alkoholi ja seda ei tohi ka neile osta. Politsei pöörab alaealistega seotud rikkumistele ka sel rannapeol suuremat tähelepanu.

Kordaminevat ja turvalist rannapidu!

Meelis Juhandi
Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem

Print Friendly, PDF & Email