Orissaare küsib riigilt 400 000 € (8)

Orissaare vallavanem Vello Runthal palus riigihalduse ministrilt Arto Aasalt, et koolihoone rekonstrueerimise kallinemise tõttu eraldataks täiendavalt 400 000 eurot.

“Palume Orissaare koolimajale, mis on KOIT-kava reservprojekt, eraldada täiendavalt 0,4 miljonit eurot eesmärgiga tagada piirkonna terviklikkus ja tasakaalustatud arengu jätkumine,” kirjutas Runthal ministrile 30. juunil.

Vallavanem rõhutas oma kirjas, et Orissaare gümnaasiumi hoone on Saaremaa viimane remontimata koolimaja, mille rekonstrueerimine tänapäeva nõuetele vastavaks on strateegiliselt, eluliselt ja regionaalselt oluline.

Valikute küsimus

Runthali sõnul on koolimaja rekonstrueerimine oluliselt kallinenud, mistõttu on Orissaare valla omaosaluse suurus esialgse planeeritud 15% asemel 55%. Vallavanem selgitas ministrile, et 2009. aastal eeldati taotluseelarvet koostades, et koolihoone rekonstrueerimise maksumuseks kujuneb miljon eurot, mis oli ja on aluseks praeguse toetuse – maksimaalselt 862 000 eurot – arvutamisel.

“Nüüd, aastal 2015 tegelikku taotluseelarvet koostades arvestas Orissaare vald koos spetsialistidega välja koolimaja rekonstrueerimise hinna 1,5 miljonit eurot, mis tähendab, et peame maksma omafinantseeringut rohkem, kui oli arvestatud 2009. aastal,” tõdes Runthal. “Tänaseks on läbiviidud ehitushangete tulemusel selgunud, et koolimaja ehitus maksab kokkuvõttes tegelikult 1,9 miljonit eurot.”

Vallavanema hinnangul on objekti kallinemine pannud kogu Ida-Saaremaa olukorda, kus võivad ära jääda teised kogu piirkonnale vajalikud investeeringud, näiteks tervisekeskusse ja tootearenduskeskusse, mis avaldaksid lõpuks mõju tervele Saare- ja Muhumaale. Lisaks toob koolimaja rekonstrueerimine kaasa valla netovõlakoormuse võimaliku rikkumise, mis seab Orissaare valla maakonna valdade ühinemisläbirääkimistel ebavõrdsesse seisu.

Valla ehitusnõuniku Martin Kääridi sõnul on rekonstrueerimise kallinemise üks põhjus see, et koolimajaga ühe katuse alla tuuakse muusikakool. “See tingis suuremad helipidavuse nõuded,” ütles Vello Runthal Saarte Häälele.

Samuti suurendas maksumust kvaliteetsemate materjalide kasutamine ja see, et koolimaja uue osa ventilatsioon on esialgu plaanitust kallim.

“Enne jaanipäeva olime päris murelikud,” tunnistas vallavanem. “Üks variant oli jätta muusikakooliosa ehitamata – et neljandik koolimajast on ka edaspidi vana, kole ja lagunenud ning muusikakool tegutseb edasi mitmes erinevas majas.” Vallavanema hinnangul tähendanuks see ohtu, et Ida-Saaremaa muusikakool sureb tasapisi välja.

Remontimata ei jäta

Vello Runthal kinnitas Saarte Häälele, et isegi kui ministeeriumilt tuleb eitav vastus, koolimaja remontimata ei jää. “Volikogult on luba võtta 300 000 eurot laenu, aga riigi poolt oleks aus meid toetada, kuna teistele koolidele on raha antud,” ütles ta. “Pealegi teeme koolimaja korda kohaliku raha arvelt.”

Küsimusele, kuidas mõjutaks laenuvõtmine valla rahalist seisu, vastas Runthal: “Kui peame laenu võtma, siis võtame 240 000 eurot, omavahenditest leiame 160 000. Lihtsalt järgmisel aastal ei pruugi meil omaosalusteks raha jätkuda või me näiteks ei osale hajaasustuse programmis.”

Print Friendly, PDF & Email