Ülalpeetavaid enim Pöide vallas (2)

Kui 2010. aastal oli Saare maakonna saja tööealise elaniku kohta 52 mittetööealist, siis tänavu 1. jaanuari seisuga oli neid 56,5.

Statistikaameti andmeil oli ülalpeetavate määr ehk mittetööealiste (kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste) elanike arv saja tööealise ehk 15–64-aastase elaniku kohta kõige kõrgem Pöide vallas – 67,6. Järgnesid Muhu vald (65,6) ja Leisi vald (63,5).

Pöide valla 791 elanikust on tööealised 472. Kuni 14-aastaseid lapsi on vallas 112, vähemalt 65-aastaseid inimesi 207.

Kõige pisem oli ülalpeetavate määr aga Ruhnu vallas – 38,6. Järgnes Laimjala vald, kus saja tööealise kohta oli 51 mittetööealist.

Ruhnu saare 97 elanikust 70 on tööealised. Kuni 14-aastaseid lapsi oli saarel jaanuari algul kuus, 65-aastaseid ja vanemaid elanikke 21.

Kuressaare jääb ülalpeetavate määra suuruse (55,3) poolest maakonna haldusüksuste tabelis keskele. Selle aasta algul oli linna 13 009 elanikust tööealisi 8378. Kuni 14-aastased lapsi oli linlaste seas 2005, 65-aastaseid ja vanemaid elanikke aga 2626.

Print Friendly, PDF & Email