Muuseumi missioonitundest

Saaremaa muuseumi kaheaastaraamat on sedakorda pühendatud linnuse ja Kuressaare arhitektuuri ajaloole. Selline valik on igati mõistetav, kuna muuseumil endal on käsil kaunis tähtis aasta. Peetakse ju suurt juubelit ning lõpetatakse viis aastat kestnud restaureerimis- ja konserveerimistööde projekt.

Oma kaheaastaraamatute osas ei ole muuseum allahindlust teinud ja seega võib neid kindlasti pidada teaduslikeks teosteks. Üks teaduslik artiklikogumik on aga jääva väärtusega teos, mida saavad kasutada uurimistöödes ka tulevased põlved. Isegi kui mõned hüpoteesid peaksid tulevikus ümber lükatud saama, on need ikkagi oma eesmärgi täitnud. Ajalooteaduslikel kirjutistel lihtsalt on juba kord selline iseloom, et need ajendavad edasi uurima ja ka kirjutama.

Saaremaa muuseumil ei ole otsest kohustust kaheaastaraamatuid välja anda. See on seal töötavate inimeste initsiatiiv, tänu millele kaheaastaraamatud ikka ja jälle ilmuvad. Ilma muuseumi panuseta oleks aga kohalik ajalugu palju-palju vaesem.

Print Friendly, PDF & Email