Koki küla karjäärist varastas liiva kaks meest (3)

Eelmisel sügisel Lümanda valla Koki külast riigile kuuluvalt maalt äraviidud enam kui 100 tonni liiva varguses võtsid süü omaks kaks osaühingu töölist, kes oma kinnitusel varastasid sealt liiva omal algatusel.

“Uurimise käigus kogutud tõendite kohaselt oli osaühingu töölistel korraldus tuua liiva ühest konkreetsest karjäärist, kust võetava liiva eest tasumiseks oli väljastatud ka arve,” ütles Saarte Häälele Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm. “Töölised võtsid liiva omaalgatuslikult aga teisest karjäärist.”

Saarte Hääl kirjutas Koki külas Koimla karjääris septembris 2014 toimunud liivavargusest ja kuriteo uurimisest eelmise aasta novembris. Viitasime kriminaalasjale, mille uurimisega seotuna pidas keskkonnainspektsiooni uurimisosakond kirjavahetust maa-ametiga ja osaühinguga Mert. Menetlust alustati 9. septembril karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad ebaseaduslikku kaevandamist ja vargust.

Firma juht Margo Berens toona teemat kommenteerida ei soovinud, kinnitades, et ei tea inspektsiooniga peetud kirjavahetusest midagi.

Kriminaalasja raames peetud kirjavahetus oli kuni tänavu aprillikuuni vaid ametkondlikuks kasutamiseks. Saarte Hääl sai kirjavahetusega osaliselt tutvuda pärast seda, kui liivavarguses süüdi jäänud kaks meest olid oma kohustused riigi ees täitnud ehk maksnud kumbki riigituludesse 500 eurot.

“Kui inimene võetud kohustuse tähtajaks täitmata jätab, siis menetlust uuendatakse ning seetõttu ei ole võimalik kriminaalmenetluse andmeid varem avalikustada,” selgitas tänavu jaanuaris Annely Erm. Kohustuste täitmise tähtaeg kukkus 4. mail. Ermi sõnutsi hüvitasid mehed tekitatud 298-eurose keskkonnakahju ja liiva väärtuse 441 eurot vabatahtlikult juba varem.

Ringkonnaprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportuniteediga ehk otstarbekuse kaalutlusel 4. detsembril. Kriminaalasjas oli esitatud kahtlustus selles, et ajavahemikul 5.–8.09.2014 kaevandasid T. R. ja A. T. ühiselt ja kooskõlastatult ilma nõutava loata ja varastasid maavarana arvele võtmata setendi looduslikku lasundit, seisab prokuratuuri määruses.

Keskkonnainspektsiooni uurimisandmetel kaevandasid T. R. ja A. T. “kodanik xxx” korraldusel (kõik nimed on Saarte Hääle teabenõudele saadetud vastuses tähistatud xxx-dega – toim) Koimla liivakarjäärist 70 m3 ehk umbes 105 tonni liiva ja vedasid selle “kodanik xxx-le” kuuluvatele kinnistutele.

Kriminaalasja toimiku andmeil laekus info ebaseaduslikust liivakaevamisest “tuvastamata isikute” poolt samast karjäärist ka veel 13. ja 15. septembril.

Ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Ermi sõnul tehti kriminaalasjas menetlusotsused seaduste järgi ja vastavalt kogutud tõenditele. “Selle kriminaalasja raames oli alust kahtlustus liivavarguses esitada kahele mehele,” ütles Erm. “Seega ei olnud alust osaühingule kahtlustust liivavarguses esitada.”

Ta lisas, et liiv jäi pärast menetluse lõpetamise jõustumist osaühingule, kuna kahtlustatavad hüvitasid tekitatud keskkonnakahju ja firma tasus riigile liiva hinna. Ei ringkonnaprokuratuur ega keskkonnainspektsioon soostunud ütlema, millisest osaühingust käib jutt.

“Tegemist ei ole olnud Mert OÜ töötajatega ja ka liiva ei ole üle antud Mert OÜ omandisse,” kinnitas Mert OÜ juriidiline esindaja Ants Kuningas. Saarte Hääle päringule, kas tegemist oli mõne muu firmaga, mis on seotud Margo Berensiga, Kuningas ei vastanud.

Print Friendly, PDF & Email