Kodanik mures Väikese väina tammi luigepere pärast (2)

Keskkonnainspektsiooni poole pöördus kodanik, kes on mures Väikese väina tammi Orissaare-poolsesse otsa endale pesa teinud luigepere pärast.

“Seoses teetöödega Väikese väina tammil on mul küsimus: kuidas on tagatud luigepere rahu haudeperioodil?” kirjutas ta. Tema hinnangul oli see küsimus lahendamata, mistõttu ta küsis keskkonnainspektsiooni seisukohta.

Inspektsiooni esialgne arvamus on, et tööd ei sega luikede igapäevast elu. “Kühmnokk-luiged rajavadki oma pesad inimtegevuse lähedale,” selgitas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul, märkides, et pealegi olevat luikedel pojad juba koorunud ja ehitustööd ei sega pesitsust. Tuul rõhutas samas, et tegu on esmase infoga, mis võib veel täpsustuda.

Ühtlasi tuletab keskkonnaamet meelde, et kõik abituna näivad looma- ja linnupojad ei vaja inimese abi ning enamikel juhtudel võib inimese sekkumine pigem kahju kui kasu tuua. Vigastatud looma või linnu leidmise korral tuleb aga viga saanud isendist teatada keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.

Print Friendly, PDF & Email