Ehitusseadus kasvas ehitusseadustikuks (8)

Kaarel Kasemets. Foto: Irina Mägi

Kaarel Kasemets. Foto: Irina Mägi

Vabariigi president kuulutas 26.02.2015 otsusega nr 601 välja ehitusseadustiku, mis jõustub meie riigis 1.07.2015, ja ehitusseadus kaotab kehtivuse.

Uueks redaktsiooniks oli aeg ammugi küps, millest andsid märku mitmed 2002. aastast sisse viidud seadusemuudatused, neist viimane mahukaim 2009. aastast. Ehitusala reguleeriv seaduste kogu on mahukas ja ajas muutuv, mistõttu vigade ja arusaamatuste ärahoidmiseks soovitan juhinduda ühe juristiharidusega spetsialisti soovitusest: ära usalda ega tegutse kirjapandud seadusetähe järgi, vaid juhindu ja usalda “pilve pealt” (Toompealt) saadud elektroonilist teksti, vt elektrooniline Riigi Teataja tekst. Täpne, kiire, mugav ja kehtiv!

Ei ole välistatud, et ehitusmaastiku regulatsioonid saavad sama muutumiskiiruse kui äsjavalitud seadusandja koalitsioonilepe Toompeal. Rahvas ootab riigikogust ikka häid, kergelt loetavaid ja mõistetavaid seadusi. Kui ei taheta jamadesse sattuda, tuleb tegutseda viimase parandatud, täiendatud seaduse teksti järgi, sest igat nüanssi võid ise ära kasutada või kasutatakse seda sinu vastu.

Ka uue ehitusseadustikuga tutvumise järel ei väsi ma kordamast, et juristide kirja pandud tekst vääriks lihtsustamist, et see oleks paremini loetav. Mõned näited seadustikust: “Seadustikku ei kohaldata maavara kaevandamisele, kui kaevandamist reguleeriv seadus ei sätesta teisiti” – õige otsuse tegemiseks peab siis lahti lööma kaevandamist reguleeriva seaduse?!

Kaarel Kasemets

Edasi loe Oma Kodu suvenumbrist.

Print Friendly, PDF & Email