Haridusruumi saaga sai jätku (15)

toomas takkisPärast pikki ja tuliseid vaidlusi Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla ühtse haridusruumi üle avaldati eile dokument, mis nagu pikendaks juba lõpetatud lepingu kehtivust. Samas ei ole pooled ühel meelel selles, mis sorti dokumendiga on tegu Kuressaare linnavolikogu esimehe Toomas Takkise (fotol) ja Lääne-Saare vallavolikogu esimehe Urmas Lehtsalu allkirjadega paber kannab pealkirja “Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla omavalitsusjuhtide hea tahte avaldus”. Sisu poolest on tegu kokkuleppega, mis kehtib tähtajatult.

Esmalt jätkatakse tegevust ühise omavalitsuse suunas. Teiseks koheldakse linna ja valla lapsi haridusruumis võrdselt ja arvestatakse Aste teeninduspiirkonnaga. Hariduse kulude ja investeeringute katmist jätkatakse vastavalt 2007. a sõlmitud linna ja Kaarma valla ühise haridusruumi leppele. Kokkuleppega kinnitatakse huvi ja soovi tagada piisav hulk koolieelse lasteasutuse, kooli- ja lastehoiukohti ning toetatakse lapsehoiuteenuse arendamist.

Lääne-Saare vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu oli kokkulepet kommenteerides üsna kahtlev. Tema sõnul peaks allkirjastatud hea tahte avaldus andma signaali, et ühtse haridusruumi leping kestab, kuigi linnavolikogu on otsustanud see ära lõpetada. Lehtsalu sõnul peaks kas seesama paber või siis täiendatud leping minema linna ja valla volikogusse, et saada ka juriidiline jõud, kuna tegemist on rahaliste kohustuste võtmisega. Küsimusele, miks sellist hea tahte avaldust siis vaja oli, viitas Lehtsalu vajadusele anda lapsevanematele kindlustunnet lastele kooli- ja lasteaiakoha saamise osas.

Seevastu Toomas Takkis märkis, et tegu pole dokumendiga, millega keegi võtaks kohustusi. Lehtsalu arvamuse kohta, et selle hea tahte avalduse peaks nüüd järgnevalt heaks kiitma nii linna kui ka valla volikogu, ütles Takkis, et tema ei oska teiste arvamusi kommenteerida.

Takkise sõnul on hea tahte avaldus kinnitus lapsevanematele, et vaatamata viimastel aegadel haridusruumi osas tekkinud pingetele arvestatakse kõikide lastega ja püütakse probleemid lahendada. Samuti rõhutas ta kokkuleppe viimast punkti, mis rõhub lapsehoiuteenuse arendamisele.

Linnavolikogu esimees ei näe oma sõnul mõtet, et linn peaks nüüd otsuse haridusruumi leping lõpetada tagasi pöörama. Takkis lisas, et ta ei saa küll 21 voliniku eest kosta, kuid tema ise seda ei teeks. Seda põhjusel, et minnakse ju edasi ka ühinemisega ning ka riigi poolt on kindel tahe omavalitsusreform läbi viia. Seega on olukord muutunud.

Print Friendly, PDF & Email