KOP eraldas Saaremaal 36 000 eurot

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Saare maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2015. aasta kevadvoorus 28 projekti kogumahus 36 296,15 eurot.

Kokku esitati maakondlikule komisjonile hindamiseks 67 taotlust projektide kogusummas 133 084,01 eurot. Toetust taotleti kokku 98 201,38 eurot.

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.


Toetatud projektid

Projekti nimi (taotleja) summa
• Atla küla talude nimesildid ja suunaviidad (Atla küla selts) 1947,48
• Suulise laulupärandi jäädvustamine plaadile ja raamatusse (MTÜ Taritu Arenguselts) 1085,56
• Lümanda laste rahvamuusika õppepäevad (MTÜ Karu-Kati Õpituba) 367,20
• Saare maakonna külad XI maapäeval (MTÜ Saaremaa Kodukant) 1311,40
• Aasta küla – Leedri – suvi 2015 (MTÜ Leedri Küla Selts) 2000
• Väärikas iga – Nihatu küla 600. aastapäeva tähistamine külakokkutulekuga (Nihatu külaselts) 666
• Laimjala Valss (Kingli külaselts) 645
• XII vilsandlaste päevad (Vilsandi külaselts) 1763,08
• Kavandi kandi külade kokkutuleku korraldamine (9 küla) (MTÜ Kavandi Kandi Selts) 1057
• Laimjala Aeruramm 2015 (Laimjala arenguselts) 1577,40
• Talguliste abijõud (MTÜ Maasilinna Selts) 300
• “Kaheksa sajandit Maarjamaad” teema-aasta tähistamine (Pöide vallas EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kogudus) 451
• Õpitoad Kõljala VIII õunalaadal (kultuuriselts Kevade) 300,56
• “Väärtustatud mees” (MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda) 1914,64
• “Lääne-Saare valla külaseltsid koostööle” (MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts) 1175
• Jahitrofeede stendi ehitamine (Laugi jahiselts) 1170
• MTÜ traditsioonilise Saaremaa koduõlle valmistamise õpitoa läbiviimine Saaremaa toidufestivali raames (Jööri küla selts) 770
• Vabatahtlike päästjate hoonele vettpidava katuse ehitamine (MTÜ Tornimäe Priitahtlikud) 2000
• Laste mänguväljaku ost Jõiste randa (MTÜ VABA) 1740,81
• Tornimäe avaliku mänguväljaku uuendamine (MTÜ Pöide Valla Arengukoda) 1839,23
• Karja küla ujumiskohale käigusilla, redeli ja trepi paigaldamine (MTÜ Karja Külaselts) 655,53
• Muhu pärandikooli olmetingimuste parendamise jätkuprojekt – tualettruumi sisustamine (EELK Muhu Katariina kogudus) 1982
• Meiuste krossiraja korrastamine (MTÜ Aaron Racing) 2000
• Pöide disc-golfi raja arendamine ja hooldamine (MTÜ Pöide Spordiselts) 997,26
• Noortekeskuse laiendamine (jätkuprojekt) (Pöide valla avatud noortekeskus Pöide Semud) 2000
• “Kogukonna valgus” (Saare maakonna invaühing) 2000
• “Puhka jalga Maasilinnas” (MTÜ Maasilinna Selts) 1590
• “Võhma külamaja kasutajasõbralikuks” (Võhma kultuuri- ja spordiselts) 990
Kokku 36 296,15 eurot

Print Friendly, PDF & Email