Lääne Elu: Leedo pani Ormsö kütusekuluga kümnesse

RISTIMINE: Seni suurim Nasva Baltic Workboatsi tehases ehitatud alus sai ametlikult nime eelmisel reedel. Foto: Irina Mägi

RISTIMINE: Seni suurim Nasva Baltic Workboatsi tehases ehitatud alus sai ametlikult nime eelmisel reedel. Foto: Irina Mägi

Kuigi kaks kohtuastet otsustas teisiti, näitavad uue Saaremaal valminud parvlaeva Ormsö katsetused, et Vjatšeslav Leedo firma Väinamere Liinid hindas kütusekulu õigesti.

Väinamere Liinid pakkusid riigihankes ühe reisi kütusekuluks 119,8 liitrit. Meresõidukatsetel ilmnes, et kõige ökonoomsema käiguga sõites kulub tunnis 119,9 liitrit kütust. Ülesõit kestab 40–45 minutit, nii et kütusekulu võib tulla veel väiksem. Ökonoomkäigul sõidab laev 9,4 sõlme tunnis.

Kihnu Veeteed pakkus ühe reisi kütusekuluks 173 liitrit.

Nii Tallinna haldus- kui ka ringkonnakohus leidsid, et Leedo võis Vormsi parvalaeva vedajahankel teha alapakkumuse või täpsemalt: Lääne maavalitsus oleks pidanud kontrollima, kas Leedo firma tegi alapakkumuse, kui küsis konkurendist märkimisväärselt väiksemat hinda.

“Mingit üllatust meile ei olnud,” ütles Ormsö tellija ja omanik, veeteede ameti peadirektor Rene Arikas Lääne Elule. “Nii nagu laev on projekteeritud, täpselt sellised parameetrid tulid käigukatsetustel välja.”

Arikas selgitas, et kütusekulu oleneb suurel määral laeva sõidukiirusest. Täiskäigu ja ökonoomkäigu vahe on 30 protsenti.

“Kindlasti ei ole Väinamere Liinide pakutud kütusekulu puhul tegemist alapakkumusega,” ütles Arikas. “Neil oli väga kvaliteetselt, kompetentselt, oma kogemusi arvesse võttev ja laeva näitajaid arvestav pakkumus.”

Kihnu Veeteede pakkumuse puhul võis Arikese sõnul tegemist olla teistsuguse arvestusmetoodika ja teistsuguste kiirustega.

Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu ütles, et riigihanke hindamisel oli peakriteerium ühe reisi hind. “Vajadust sõita, gaas põhjas, polnud,” ütles Mäesalu. Ülesõiduaeg on 45 minutit, maha- ja pealelaadimine peale selle.

Kui Lääne maavalitsus saanuks käigukatsetuste protokolli päev varem, poleks maavalitsus kütusekulu vaidluse pärast ummikusse jooksnud riigihanget kehtetuks tunnistanud. Ormsö käigukatsetused olid aprillis. Käigukatsetuste tulemusteta ei suutnud maavalitsus ei riigihangete vaidlustuskomisjonile, haldus- ega ringkonnakohtule veenvalt selgitada, et Väinamere Liinid pole teinud alapakkumust, nagu kahtlustas Kihnu Veeteed.

“Praegu on selge, et [Väinamere Liinidel] alapakkumust ei olnud,” ütles Mäesalu. “Kütusekulu jäi suurusjärku, mida kinnitas käigukatsetus.”

Lehte Ilves,
Lääne Elu

Print Friendly, PDF & Email