Vanemad muretsevad lasteaiakohtade pärast (25)

TULLA VÕIVAD KÕIK: Kuressaare eralasteaias Kõige Suurem Sõber käib nii linna- kui ka maalapsi. Pildile on jäänud (vasakult) Ainor Nõmm, Ragnar Kurm, Kädy-Liisa Lember ja Ruby Rose Greenwood. Foto: Raul Vinni

TULLA VÕIVAD KÕIK: Kuressaare eralasteaias Kõige Suurem Sõber käib nii linna- kui ka maalapsi. Pildile on jäänud (vasakult) Ainor Nõmm, Ragnar Kurm, Kädy-Liisa Lember ja Ruby Rose Greenwood. Foto: Raul Vinni

Lääne-Saare lapsevanemaid paneb nördima teadmatus, kas nad saavad Kuressaares soovitud lasteaiakoha või mitte.

Lääne-Saare vallas, linnast vähem kui kümne kilomeetri kaugusel elava Kristiina* sõnul polnud tal oma suurema lapse jaoks linnas lasteaiakoha saamisel mingit probleemi, küll aga tekkis see ootamatult nüüd, mil on vaja kohta väiksema jaoks.

Emade klubis käiva Kristiina sõnul kinnitas selle aasta algul klubi külastanud linna haridusnõunik Õilme Salumäe, et nendele Lääne-Saare vallas elavatele lastele, kelle vanemad tegid lasteaiakoha saamiseks vastava avalduse 2013. aastal, on tänavu lasteaiakoht garanteeritud. Salumäe viidanud linna ja endise Kaarma valla vahel sõlmitud ühtse haridusruumi lepingule ning öelnud, et lasteaiakoha saanud laste nimekirjad avaldatakse maikuu jooksul.

“Olin kindel, et saame selle koha, sest avaldus linnavalitsuse koduleheküljel oli ju ammu tehtud,” rääkis Kristiina. “Siis hakkasin aga vaatama, et lasteaedades on juba koosolekud uute laste vanematele, aga meile pole keegi midagi teatanud.”

Last polegi nimekirjas?

Kristiina helistas seepeale linnavalitsusse Õilme Salumäele. “Tema ütles, et minu last pole üldse selles nimekirjas, mis Lääne-Saare vald linnavalitsusele saatis. Et helistagu ma valda. Vallast öeldi mulle aga, et kuulun Aste piirkonda.” Kristiina teatas seepeale, et ei teinud avaldust mitte Aste, vaid Kuressaare lasteaias koha saamiseks.

“Kuidas saab nii olla, et vald lapsevanematega ei suhtle ega anna teada, et nende lastel polegi enam linna lasteaias kohta?” imestas Kristiina. “Kas tõesti peaksin iga päev sõitma 30 kilomeetrit, et laps lasteaeda viia ja sealt koju tuua? Mina sellega nõus ei ole.”

Kristiina ise töötab linnas ja ta vanemad lapsed käivad samuti Kuressaares koolis.

Nüüd ei teagi Kristiina, mida edasi teha. “Linn väidab, et neil ei ole rohkem lasteaiakohti, vallast ma end välja registreerida aga ei tahaks,” rääkis ta. “Emade klubis oleme seda teemat arutanud ja seal kuulsin, et umbes 25 last on praegu nimekirjadest välja jäetud. Kui kõik nende laste pered end vallast välja ja linna sisse kirjutaksid, kust need lasteaiakohad siis võetaks?”

Kristiina hinnangul on olukord nukker: “Linn väidab algul, et jah, me saame koha, nüüd aga, et nad ei ole enam kindlad, et peavad otsima ja kõik avaldused läbi vaatama.”

Kristiina sõnul ütles Lääne-Saare abivallavanem Tiina Luks talle, et tegeleb asjaga, ja palus oodata käesoleva nädala lõpuni. “Seda ta kindlalt ei öelnud, kas ma saan linna lasteaeda koha või ei saa,” märkis Kristiina.

Kristiina hinnangul on segaduse taga linna- ja vallaametnike tegemata töö. “Nad oleksid pidanud varem reageerima, et sääraseid olukordi ei tekiks, aga uut ühise haridusruumi lepingut pole ju tulevikuks ikka veel sõlmitud,” lausus ta.

Kirjutas end linna sisse

Muratsis elava Maria sõnul sai tal segasest olukorrast villand. “Närvid ei pidanud vastu, kirjutasin end linna sisse, sest ei näinud muud võimalust,” ütles ta.

Nelja lapse ema sõnul jäi ta lasteaiakohast Kuressaares ilma ka möödunud aastal ning üks laps käib seepärast eralasteaias, kuna munitsipaallasteaias ta kohta ei saanud.

“Valda nagu üldse ei huvita, kus ma lasteaiakoha saan, soovitati, et pöördugu ma oma probleemiga linna poole,” rääkis Maria. “Mulle pakuti võimalust Astes lasteaiakoht saada, aga kuidas ma Muratsist last sinna viima hakkaksin?”

Maria leiab, et segaduses on süüdi valla ja linna omavaheline kemplemine ühtse haridusruumi teemal. “Lahendagu oma probleemid ära, et lapsed ja vanemad ei kannataks.”

Kudjapel elava Anneli jaoks algas nädal aga rõõmusõnumiga – tema sai oma lapsele linna lasteaias koha. “Olen selle üle õnnelik ja tänulik,” kinnitas Anneli. Tema hinnangul on tänavune kevad olnud pingeline aeg. “Olin ka ise närvis ja plaan B oli end hoopis linna sisse kirjutada, aga minu jaoks lahenes olukord positiivselt.”

Anneli avaldas arvamust, et sai lasteaiakoha seetõttu, et elab linnale nii lähedal – kõigest 400 meetri kaugusel Kuressaare piirist. “Mu oma tutvusringkonnas on vähemalt paar peret, keda see lasteaiakohtade probleem puudutab. Hoian ka neile pöialt, et nad lasteaiakoha saaksid,” ütles ta.

Aste lasteaia direktori Maarika Ellermaa sõnul neid lapsi, kes elavad teisel pool linna, näiteks Kudjapel, Muratsis ja Vaiveres, Aste lasteaias ei käi. “Käivad ikka need lapsed, kes elavad meie piirkonnas,” rääkis ta. “Linna lähipiirkonda sisse kirjutatud lapsed on üldjuhul saanud koha ikka linna lasteaias – see on loogiline ja minu teada kehtib see mõistlikkuse printsiip ka praegu. Pigem antakse mõista nendele vanematele, kes siin meie piirkonnas elavad, et toogu lapsed Aste lasteaeda.”

Kuressaare eralasteaia Kõige Suurem Sõber direktori Siiri Rabi sõnul on nende lasteaed valmis kõik soovijad vastu võtma, olenemata sellest, kas laps elab linnas või maal. “Tõsi, meil on üsna vähe kohti, kõigest kakskümmend,” möönis ta.

*Lapsevanemate nimed on nende palvel muudetud.


 

KOMMENTAAR

Geili Heinmaa, Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja:

Praegu käimasolev lasteaiarühmade moodustamine ei ole seotud läbirääkimistega ühtse haridusruumi uue lepingu sõlmimiseks. Lasteaiarühmade komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks toimub veel vanade tingimuste alusel – praegune leping kehtib 2015. aasta lõpuni.

Hetkel Kuressaare lasteaedade rühmade komplekteerimisprotsess alles käib. Laekunud avaldusi lasteaiakohtadele vaadatakse üle 31. maini, nimekirjad selguvad pärast seda. Nii Kuressaare linn kui ka Lääne-Saare vald töötavad ühiselt selle nimel, et leida suve jooksul rahuldav lahendus kõigi lapsevanemate jaoks.

Tiina Luks, Lääne-Saare valla abivallavanem:

Kaarma vallavolikogu on 2012. aastal kehtestanud määrusega, millised endise Kaarma valla külad asuvad Kuressaare mõjupiirkonnas, millised Aste teeninduspiirkonnas.

2007. aastal allkirjastatud nn ühtse haridusruumi kokkulepe kehtib ka praegu, kuni 31. detsembrini 2015, selles osas ei ole mitte midagi muutunud. Põhimõtted on täpselt samad, mis olid eelmisel aastal. Praegu käivad läbirääkimised valla ja linna vahel uue ja senisest enam reguleeritud lepingu sõlmimiseks, mis hakkaks kehtima uuest, 2016. aastast. Lasteaiarühmade komplekteerimine eelolevaks sügiseks käib hetkel kehtiva lepingu järgi.

Vastavalt eelnimetatud määrusele olen linnavalitsusele esitanud nimekirja neist lastest, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Saare vallas linna mõjupiirkonda jäävates külades.

Pingeline on olukord eelkõige nende vanemate jaoks, kes on teinud avalduse linnas lasteaiakoha saamiseks, kuid kelle elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole Kuressaare mõjupiirkonda jäävas külas.

Praegu Kuressaare lasteaedade rühmade komplekteerimine alles käib. Laekunud avaldusi lasteaiakohtadele vaadatakse üle 31. maini, lõplikud nimekirjad ei ole kinnitatud.

Kuressaare linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord näeb ette, et rühmade komplekteerimise aeg on 1. aprill kuni 31. mai.

Ühelegi Kudjape või Muratsi lapsevanemale ei ole mina öelnud, et viige laps Aste lasteaeda – Kudjape ja Muratsi on mõlemad linna mõjupiirkonnas ja me püüame koostöös linna esindajatega leida lahendused, et kõik lapsed saaksid linnas koha. Aga loomulikult võib Aste lasteaeda minna ka Kudjapel või Muratsis elav laps, kui tema vanem seda soovib, võib-olla kellegi jaoks on see lahendus.

Mure korral palun siiski pöörduda vallavalitsuse poole, me teeme kõik selleks, et olukord lahendada, aga see võtab veel aega.

Print Friendly, PDF & Email