Noortevolikogu loodab valla noored ühendada

VOLIKOGU KOOSOLEK: Fotole jäid (vasakult) Merle Simmer, Henrika Trave, Henri Rump, Laura Jõgi, Maria Pihlas, Loore Pihlas ja Deisi Juns. Foto: Lääne-Saare vallavalitsus

VOLIKOGU KOOSOLEK: Fotole jäid (vasakult) Merle Simmer, Henrika Trave, Henri Rump, Laura Jõgi, Maria Pihlas, Loore Pihlas ja Deisi Juns. Foto: Lääne-Saare vallavalitsus

Vastloodud Lääne-Saare valla noortevolikogu eestvedajate unistustes on ühendus nii populaarne, et sinna pääsemiseks toimub samasugune rebimine kui pärisvolikogusse.

Volikogu eesmärk ei ole siiski tühipaljas populaarsus, vaid soov kaasata noori valla ettevõtmistesse. Valla ühe noorsootöötaja Merle Simmeri sõnul peaks noortevolikogu ühendama just valla vanemaealisi noori ja kaasama neid Lääne-Saare valla tegemistesse.

Kui vallaelanike arvestuse järgi on vallas 1579 mõiste “noor” (7–26 aasta vanused) alla mahtuvat inimest, siis noortevolikogusse saab kuuluda alates 15. eluaastast. Praegu kuulub volikogusse 12 noort nii Kärla, Kaarma kui ka Lümanda kandist. Vanuse poolest kuulub sinna ka Merle Simmer ise. Noortekogu loomise juures olid lisaks Simmerile valla teine noorsootöötaja Deisi Juns, Kärla noortekogu endine liige Henri Rump ja Loore Pihlas.

Simmer ütleb, et noortevolikogu loomiseks andis julgust taoliste osaluskogude senine edukas toimimine. Kasvõi näiteks Saaremaa noortekogu. Samuti oli vallas olemas entusiastlik rakuke, kes asja vedada soovis. “Meie praegused 12 noort on väga asjalikud, aktiivsed, tublid ja motiveeritud,” väljendab noorsootöötaja heameelt.

Praegu saab volikogu liikmeks avalduse esitamise alusel. Idees peaks asja arenedes toimuma volikogu valimised nii nagu pärisvolikogudes.

Volikogu üks algatajatest ja ka praegune liige Loore Pihlas ütleb, et esialgu on plaanis hakata käima valla koolides volikogu ja noortekogude olemust üleüldiselt tutvustamas. Teine plaan on augustikuus noortele laagri korraldamine ning võimaluse korral ka suveks tööd otsivatele valla noortele abi osutamine ettevõtetega kontakti leidmisel.

Simmeri sõnul on suvi ukse ees ja noortekogu hoogsam käivitamine jääbki ehk sügiseks. “Uue õppeaasta alguses on plaanis läbi viia suurem küsitlus valla noorte hulgas, et teada saada nende huve, rõõme ja muresid,” ütleb ta.

Kes tahab, saab siiski juba kasvõi täna esitada avalduse noortevolikogusse astumiseks. “Praegu saab liikmeks astuda, täites avalduse. Seejärel vaadatakse avaldus koosolekul läbi ja uus liige on vastu võetud,” selgitab Simmer.

“Lääne-Saare noortevolikogu on väga avatud kõigile ideedele ja mõtetele, mis nii noorematel kui ka vanematel kaaskodanikel seoses meie tegevusega tekivad,” kinnitab Simmer ning palub kõik ideed ja mõtted saata valla noorsootöötajatele.

Häid mõtteid ja ideid ootab ka noortevolikogu vastvalitud juht Henrika Trave. Ta ütleb, et talle tuli valimine üllatusena, kuid midagi selle vastu tal ka ei ole. “Täidan oma kohustusi hea meelega,” kinnitab ta. “Iga kogemus tuleb kasuks ja juba praegu olen sellest organisatsioonist tohutu teadmistepagasi saanud.”

Oma sõnul usub ja loodab ta, et noortevolikogu suudab oma vallas saata korda midagi, mis teeks noorte elu lihtsamaks, paremaks ja miks mitte ka lõbusamaks.

“Ootan kõikidelt liikmetelt aktiivset osavõttu ja kaasalöömist meie tegevuses ja loodan, et igaüks leiab enda jaoks midagi kasulikku, kas siis kogemuste või reaalsete projektide näol, mida hakkame kindlasti korraldama,” ütleb noortevolikogu juht.


 

Noortevolikogu eesmärk

• Kaitsta ja esindada valla noorte huvisid, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatusi ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
• Korraldada ülevallalisi üritusi ja viia ellu omaalgatuslikke projekte. Teha koostööd teiste vallas tegutsevate noorteorganisatsioonidega.
• Osaleda vallavolikogu töös komisjonide töö kaudu.

 

Print Friendly, PDF & Email