Neh terit koa (1)

Voata muhulasele oo niipaljuke mõistust ikka kõrude vahele antud, et paergu tietegu aegas katsutse omad suuremad poereisid sättida laupase ja pühabese pääva piale. Siis põle neid suuri massinaid jalgus mitte. Aga tüö akkab ilmet võtma. Ikka iga õhta oo jälle nähe, et kuipalju oo edasi jõutud.

Aga neh, et ma sest poodisköimast juttu tegi, sie tulli sellest, et mineva pühabe ma nägi Liiva poodis, kui äkist tullid sured imelikkude lapiliste riietega mehed kampas uksest sisse ja riakisid surt imelikku võeramoa kielt. Ja kohe nende järge tullid sõuksed siniste tunkedega ärrad, kellel mailmatuma karikond märkisid ja kuppusid rindas ja õlgade pial olli. Nende jutust ma sai natusse aru – nie riakisid läti kielt. Ma jähi teisi ühna vahtima ja siis üks Lõunaranniku mies moole ütles, et nie olla miinitõrjujad, kis paergu Lõunarandas pesitsevad ja väinas miinisid otsivad. Olli ikka uhke voadata küll teisi. Äkist sõuksed võeramoa soldatid ollid Liiva poodis.

Ja laupa sai laadal koa köidud. Ma läksi ühna põnevuse pärast, et uudes kohtas pietse ja mesmuodi siis ikka oo koa. Ei sündis küll. Kaupa olli ja müüjaid olli ja ostjaid olli ja ruumi olli koa. Mõni küll torises, et autu tulli Männiku kohta jätta, aga ep soa siis nüid kümmet sammu astutud! Ma mõtlesi küll sial, et nii ead laadaplatsi teist Muhu soare pial ep levagid. Inimesed es ole koa nii närvilised kut Liivavahel. Neh, ingamise ja liikumise jäuks olli ju rohkem ruumi käe. Nõnna et sial võib teesekorra jälle mureta laata pidada.

Neh ja mineva laupa õhta pidi küll igaüks soama oma pidutsemise tuju ää aetud, sest Aki kõrtsis laulis Ivo Linna ja Koguvas muuseumis pieti muuseumiüöd.

Ja mis siis sii lisemal aal laanis oo. Taidlejad kippuvad suuremaste kõik kuskile reisu piale ja rinki räntsima. Juuni alguses segakoor köib Põlvas, Intsikurmu laulupidul. Külasema külaselts, sie võtab kõege lühema otsa ja läheb juuli alguses Pärnumoale Lindi külade kokkusoamisele esinema, Ätses põrutab augusti alguses Rootsi Europeade’ile, koolilaste ja suurde inimeste tansiringid ja mõned lauljad ja pillimängijad lähtvad augusti keskpaiku Ungari. Nõnna et kõikidel köib paergu kange õppemine. Kui ikka kottu kaugemale minnasse, siis ep tohi ää unuta mitte, kust sa pärit oled koa. Ikka east küljest tuleb ennassimi näidata.

Vat sõuke lugu. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email