Kuressaare politseijaoskond kutsub merehuvilisi õppepäevale

Sel reedel algusega kell 10 toimub Roomassaares õppepäev neile, keda huvitab meresõiduohutus ja teadmised pürotehniliste vahendite kasutamisest.

Päeva eesmärk on mere- ja purjetamishuvilistele ning harrastusmeresõitjatele jagada teadmisi merepäästesüsteemist, meresõiduohutusest ja pürotehnilistest hädasignaalidest, nende kasutamisest. Päeva esimene pool on teoreetilisemat laadi ja toimub Politsei- ja Piirivalveameti Roomassaare hoones, Roomassaare tee 1C.

Päevakava: kell 10 annab Annika Malva (merevalvekeskuse juhtivkoordinaator) ülevaate otsingu- ja pääste süsteemist Eestis; kell 11 jagab Robert Aasa (30-aastase päästealase kogemusega TTÜ õppejõud) infot vabatahtlike merepäästjate, mereohutuse, enesepääste ja merepäästevarustuse varustuse kasutamise kohta; kell 13 jagab Mare Kirr (esmaabiõpetaja, kiirabibrigaadi juht, Kaitseliidu Saaremaa Maleva NKK liige)  teadmisi esmaabi valdkonnast; kell 13.30 kuni 14.30 pakutakse kõigile huvilistel võimalust tutvuda Kuressaare politseijaoskonna merepäästepatrulli tööde-tegemistega ja üle vaadata lennusalga helikopter.

Päeva teine pool on pigem praktilisemat laadi ja toimub Roomassaare jahisadamas: kell 15 toimub merepäästevarustuse ja enesepääste praktiliste harjutuste demonstreerimine. Harjutusi viivad läbi merepääste instruktorid Robert Aasa ja Sven Benström. Ühtlasi on osalejatel võimalik tutvuda piirivalvelaeva PVL-112 Valve ja Kuressaare politseijaoskonna merepäästepatrulli mootorpaadiga MP-40; kell 17 on õppepäeval osalejatel ja teistel huvilistel võimalik harjutada hädasignaalide ohutut ja õiget kasutamist. Pärast teooria meeldetuletamist praktiseeritakse juhendajate käe all erinevate vahendite kasutamist.

Õppepäevale on oodatud kõik huvilised, kel vanust vähemalt 18 eluaastat, eelkõige kõik mere- ja purjetamishuvilised ning harrastusmeresõitjad. Tavapäraselt on igasugused punast värvi raketid, lastuna veekogult või veekogu vahetust lähedusest,  rahvusvaheline märguanne hädaolukorrast. Õppepäeval tehakse selle toimumise ajal paari tunni jooksul erand ning politseiametnike ja vabatahtlike merepäästjate poolt valitud ohutus kohas lastakse üheskoos rakette ning harjutatakse ka teiste pürotehniliste vahendite kasutamist.

Print Friendly, PDF & Email