Ehitusseadusest ja registreerimata ehitistest

1. juulist hakkab kehtima uus ehitusseadus, mis muudab paljus senist selles valdkonnas kehtinud loogikat ja korda. Viimase paari nädala jooksul on väga paljud inimesed pöördunud vallaametnike poole, et saada selgust ja ülevaadet, milline on seis neile kuuluvate hoonetega.

Küsimused on kõigil sarnased: kas need hooned kajastuvad ehitisregistris, mis peab tegema – lammutama või seadustama, kas rakendatakse sanktsioone?

Küsimused on küll samad, aga lahendused on siiski igakord erinevad, kuna situatsioonid on erinevad ja ühtset universaalset vastust ei ole.

Ehitisregistri andmeid saab igaüks ise kontrollida aadressil www.ehr.ee, sisestades hoone aadressi. Kui kinnistul on registrisse kandmata hooneid või on hoone tehnilised andmed muutunud (juurdeehitis, rekonstrueerimine), siis tuleb vallavalitsusele esitada kirjalik seletuskiri olukorra kohta.

Seletuskirja märkida:
• kinnistu nimi, katastritunnus,
• hoonete asukoht kaardil,
• ehitamise aasta(d),
• lubade/kooskõlastuste olemasolu (puudumine),
• oma aadress ja kontaktandmed,
• fotod.

Esitatud info põhjal selgitame välja, mida omanik edasi peab tegema. Lümanda ja Kärla piirkonna inimestel tuleb kindlasti ühendust võtta teeninduspunkti ametnikega, kuna kõik hoonete pabertoimikud ei ole vallamajja veel toodud.
Ehitisregistri eesmärk on, et see kajastaks võimalikult täpselt kõiki ehitisi ning nendega seotud dokumente ja asjaolusid.

Aegade jooksul on muutunud seadused ja ehitamise reeglid, kuid üldjuhul on omanikul kogu aeg olnud kohustus ehitustegevus kooskõlastada või selleks luba saada. See kohustus on seaduses ka jätkuvalt, muutuvad protseduurid.

Vallavalitsuse eesmärk on saada selgus ja ülevaade olemasolevatest ehitistest, inimeste trahvimine ei ole eesmärk. Probleemid tekivad hoonetega, millele on seaduse järgi nõutud ka kasutusluba. Nende hoonete registrisse kandmine eeldab asjaolude täpsemat analüüsi.

Seletuskiri koos lisadega saata aadressil kersti.nurk@laanesaare.ee või postiga vallavalitsusse Marientali tee 27, 93820, Kuressaare.

Urmas Sepp
abivallavanem

Print Friendly, PDF & Email