Väikese koha taak (1)

Eesti on väike ja kohalikud omavalitsused veelgi väiksemad. Seetõttu on isiklikud suhted kahtlemata olulised ja naabritega tuleb läbi saada.

Samuti ei tee ilmselt paha, kui saadakse hästi läbi kohaliku omavalitsuse tegelastega. Juhul kui aga mõni žest peaks mõjutama vallavalitsuse või koguni -volikogu otsust, siis ei ole tegemist enam pelgalt hea läbisaamisega, vaid mõjutamisega.

Kas Torgu ettevõtja soovis vallavolikogu mõjutada, jääb siinkohal tõlgendamise küsimuseks. Ajakirjandus kedagi süüdi ei mõista, kuid pehmelt öeldes kahtlane on see lugu küll. Miks varjati vabandamist teise asjaosalise eest ja kuidas on võimalik, et vabandamine sattus peaaegu täpselt samale ajale istungiga, kus mängus olid ettevõtja huvid?

Jääb siiski loota, et kogu küsimus laheneb Sõrve jaoks positiivselt. Inimesi on seal niigi vähe ja pole vaja, et üks ettevõtja kaotab oma sissetuleku teevaidluse tõttu. Kaotaks sellest ju terve vald ja need paljud, kellele Sõrve oluline on, ja ka need, kes seda külastada soovivad.

Print Friendly, PDF & Email