Juurdepääsutee pani Sõrve ettevõtja vabandust paluma (3)

Ühte nädalasse mahtus nii Torgu sotsiaaldemokraatide vabandus kui ka Jüri Miti turismitalu juurdepääsutee küsimuse arutamine vallavolikogus.

Eelmisel nädalal palusid Torgu sotsiaaldemokraadid Jüri Mitt ja Tõnu Veldre Torgu vallavolikogu esimehe käest avalikult vabandust, kuna nad olid kirjutanud politseile ja siseministeeriumile avalduse, et kontrollitaks, kas Mihkel Undresti kohalikel valimistel saadud hääled võisid olla saadud ebaseaduslikul teel. Kriminaaluurimine, mis lõppes juba eelmise aasta sügisel, süüd ei tuvastanud. Seega koostati vabandus rohkem kui pool aastat pärast uurimise lõpetamist.

Talul vaja ligipääsu

Märkimist väärib siinkohal asjaolu, et Tõnu Veldre sai vabandusest, kus oli tema nimi all, teada tagantjärele. Veldre lisas siiski, et uurimistulemustest lähtuvalt ühineb ta vabandusega.

Vahetult pärast vabanduse ilmumist arutati Torgu vallavolikogu istungil päevakorralise punktina Jüri Miti pöördumist seoses ligipääsuga tema turismitalule.

Nimelt läbib üks teedest, mis Miti ehk Sõrve turismitallu viib, mitu eramaad. Ühe maatüki uus omanik ei ole huvitatud, et turismitallu sõitvad bussid teed läbiksid. Teisel turismitallu viival teel on aga kurv, mida suured bussid läbida ei saa. Niisiis tegi Mitt ettepaneku, et kurvi juurde rajataks üks sirge lõik.

Miti soovitud teelõiku vald aga praegu ehitama ei hakka. Saadi hoopis kokkuleppele maaomanikuga, kelle tõttu oli Mitt pöördumise esitanud.

Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et on olemas luba, mille järgi võivad turismibussid aasta aega seda teelõiku läbida. Mis pärast saab, sõltub Põllu sõnul läbirääkimistest.

Jüri Mitt selgitas Saarte Häälele, et omal ajal tehti viga, kui metsamajandi rajatud kena kruusatee eramaadesse sisse mõõdeti. “Kas riik parandab vea ja teeb tee peale normaalsed lepingud või siis lihtsam lahendus, mille meie välja pakkusime,” näeb ta pikas plaanis kahte lahendust.

Sellele, kas pöördumine ja vallavolikogu esimehele esitatud vabandus olid omavahel kuidagi seotud, vastas Mitt: “Nii nagu vabanduskirjas oli, et eks ta natuke ole ka sellest ajendatud, et sul on vaja. Ja nagu me siin olukorda teame, et kui sa nende inimestega, kes otsustavad, hästi läbi ei saa, siis nad lihtsalt ei otsusta sinu kasuks.”

Soovitud teelõigu ehitamise kohta arvas ta, et tuleks mõelda perspektiiviga. “Mina ei hakka külateed sirgeks tegema,” ütles Mitt, lisades, et mööda seda teed sõidavad kõik.

Volikogu esimees Mihkel Undrest ütles kõnealuse sirge lõigu ehitamise kohta, et seda küsimust veel arutatakse. Kui on vaja, siis tehakse, aga kui ei ole vaja, siis ei tehta, sõnas ta. Undrest lisas, et ettevõtjana võiks Mitt ka ise oma juurdepääsuteede eest hoolitseda. Sama mõtte käis ta välja ka volikogu istungil.

Pole siiras žest

Vabanduse kohta arvas Undrest, et tegemist ei ole siira žestiga. Rahvale jääb meelde, et toimus menetlus, aga vabandus ei huvita kedagi, leidis Undrest.

Selles osas, kas vabanduse ja pöördumise vahel võis seos olla, Undrest pikemalt spekuleerima ei hakanud, vaid märkis lihtsalt, et see on kahtlane.

Print Friendly, PDF & Email