Sügiseks juba veerandsaa voastane

Ikka terit. Selle voasta esimesel oktoobril oo Muhus üks ääütlemata suur tähtpäe. Meite vald, soab kakskümmend viis voastad vanaks. Aga neh, nõukest tähtpäeva piab juba tassakeste pidama akkama piale. Ja akatse koa. Sügiseks soab valmis votudega roamat “Muhumaa. Ühtes jalgas vana ja teises uus pätt”. Kis tahab omale nõukest soaja, siis neid soab ette tellida 31. augustini 17 euruga roamatu iest. Tellimise jäuks põle muud taris tiha kut raha vallale üle kanda.
Vallamajast Heiske kääst soab küsida, et kuskohta ja mesmuodi.

Neh ja oma majasid soab koa jälle pidupäävaks kenaks värvida. Tuleb jälle nõuke sooduskampaania, kut viimati olli viie voasta iest. Aga sellega oo nõuke lugu, et maikuu lõpuks soab täpsemaste tiada, mõuksed nie tingimused oo just ja mesmuodi nie värvid kätte soab. Aga siis kuu lõppus, siis võib vallamajast uurida.

Ja vallamajase oo jõudn mitut sorti särkka müüki, misel oo käisse pial kiri, et Muhu vald 25. Neid oo igat kirja-karva ja mitme innaga koa. Tulge aga ise otsima ja valima, kis tahtvad. Põle undrehti kallid ja poest nõuksi osta ep soa.

Aga nüid üks lisem jutt koa. Riede õhta siis, viieteistmendal mail kellu kahessast näidatse Liiva koolimaja saalis teaatrit. Orisare näitering tuleb siia oma uhke Uustulndi tükiga –”Soolane suudlus”. Pileti innad oo viis eurut ja kolm eurut. Uhke tükk oo. Ma ole juba näin! Ja sial mängab mitu muhulast koa.

Kis põle omale viel laupa õhtaks laanisid tein mitte, siis selle õhta oo Aki kõrtsus kellu poolest kahessast nostalgiaõhta Ivo Linnaga. Neh, ja laupa pääva pietse Ellamoa spordilatsis laata koa. Neh, sii Liival oo paergu niigid kitsas, kuskohta sie laat piaks viel ää mahtuma. Nie lille- ja põesamüijad oo nagunii juba kimpus, et põle kohta, kus oma auturonga kinni pidada. Aga Ellamoal oo ruumi küll ja viel. Ja autute parkimisega oo koa tüki lihtsam. Põle taris sii silla jaares ja kieru keskel kaubelda ja parkida.

Ja siis üks sõuke jutt koa viel, et muhulased soavad nüid Koguva Männikul õppida pätta tegema. Pättide roosimist õpetab Männiku Sirje ise 16. mail ja 6. ja 20. juunil ja 11. juulil. Raha küsitse õppimise aegas muhulaste kääst 15 eurut. Pättide tallutamist tuleb õpetama Piret. 13. juunil ja 18. ja 25. juulil. Siis küsitse 10 eurut. Ennasimi soab kirja panna ja asju üle küsida televonni pial 53 856 270.

Vat sedaviisi. Et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email