Pesitsusaeg peatas loopealse taastamise Kuivastu maantee ääres (2)

Foto: Tambet Allik

Foto: Tambet Allik

Lindude pesitsusaeg peatas Kuivastu maantee äärde rajatava näidisloopealse raietööd, mis jätkuvad pärast keeluaja lõppu südasuvel.

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) looduskaitseosakonna looduskaitsespetsialist Ants Animägi ütles, et Võrsna hoiuala raietööd on seoses linnurahuga peatatud 15. juulini.

RMK taastab kummalgi pool Kuivastu maanteed Reeküla bussipeatuse ja Sagariste bussipeatuse vahelisel umbes kilomeetri pikkusel lõigul loopealset, millest keskkonnaamet tahab teha loopealse näidisala. Mõlemal pool maanteed raiutakse loopealne lagedaks 350–400 meetri laiuselt, misjärel hakkab MTÜ Sökal seal rentnikuna loopealset veistega hooldama. Hiljuti eraldasid Ühtekuuluvusfond ja KIK-i keskkonnafond kokku üle 30 000 euro, mille eest ostetakse ka esimesed 12 herefordi veist.

Ants Animägi ütles, et suurem osa Võrsna loopealse raietöödest seisab veel ees. Aasta lõpuks peaks olema metsast puhtaks tehtud ligi 60 ha loopealseid, tulevikus võib hooldatava pärandkoosluse pindala aga veelgi suureneda.

Projekti “Life to alvars” eestvedaja Annely Esko ütles end uskuvat, et kahel pool Kuivastu maanteed asuv Võrsna loopealne kujuneb kindlasti üheks käidavamaks projektialaks. Selle projektiala äärde plaanib keskkonnaamet teha ka väikese peatumiskoha, kus on võimalik infotahvlit uurida ja kariloomi jälgida ning miks mitte ka piknikut pidada. Esko sõnul on Võrsnas kavas taastada ühtekokku ligikaudu 80 hektarit loopealset ja rajada maantee äärde puidust püsitara, et tagada loomade ohutus suure maantee ääres. “See on ka ajalooliselt väga huvitav ala – tegemist on kunagise metsastatud loopealsega,” viitas Esko, kelle sõnul on metsastamisest alale jäänud istutamisvaod, mis on siiani hästi nähtavad. “Vagusid siluma hakata ei ole plaanis – eks seegi ole tükike ajalugu,” sõnas ta.

Print Friendly, PDF & Email