Lugeja küsib

Koolihoone rekonstrueerimisel paigaldati trepi käsipuu vahetusse lähedusse keskküttetoru. Toru pinnal võib temperatuur olla kuni 70 ˚C. Kas tööandja peab kuuma toruga kokkupuutumise vältimiseks abinõusid tarvitusele võtma?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna konsultant Indrek Avi:

Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides ei ole sätestatud materjali pinna temperatuure, millest alates on vajalik töötajat kaitsta kuuma pinnaga kokkupuutumise eest. Samas sätestab töötervishoiu ja tööohutuse seadus üldpõhimõtte, mille kohaselt tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.

Nahapõletuse tekkimise võimalikkus sõltub neljast tegurist: pinna temperatuurist ja tekstuurist, materjali soojusjuhtivusest ning ajast, mille jooksul inimese nahk on kokkupuutes kuuma pinnaga. Sileda metalltoru puhul sõltub põletuse tekkimise võimalikkus ennekõike materjali pinna temperatuurist ja sellega kokkupuute ajast.

Kokkupuutest metallpinnaga, mille temperatuur on 67 °C, tekib nahapõletus 0,5 sekundi möödumisel. Kokkupuutest metallpinnaga, mille temperatuur on 58 °C, tekib nahapõletus 4 sekundi möödumisel. Põletuse raskusaste suureneb kokkupuuteaja pikenemisel ja kõrgema temperatuuri korral.

Tööandja peab tarvitusele võtma abinõud kuumadest metallpindadest tuleneva terviseriski vähendamiseks alates temperatuurist 67 °C ning kuna inimese reageerimisaeg võib olla kuni neli sekundit, on mõistlik abinõusid rakendada alates 58 °C. Võimalusel tuleks vähendada torustikus oleva aine temperatuuri sobivale tasemele. Kui see pole võimalik, on levinud meetmeks torustiku isoleerimine halvasti soojust juhtiva materjaliga. Samuti võib kasutada piirdeid või viia torustik haardeulatusest kaugemale.

Print Friendly, PDF & Email