Ühinemisläbirääkimiste protsess on käivitumas

Ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul on kohalike omavalitsuste läbirääkimiste protsess praegu alles korralikult käivitumas ja seega on otsuste tegemised alles ees. Mõningad punktid, mis läbirääkimisi puudutavad, on aga siiski juba selged.

Näiteks on lepitud kokku teemad, mis kuuluvad ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni pädevusse, nagu näiteks valla struktuur, ametnike üleviimisega seonduv, valimiste kord, omavalitsuse nime küsimus jne.

Samuti leiti viimasel juhtkomisjoni koosolekul, et kokkulepped peaksid olema üsna suure üldistusastmega. Kurisoo selgitas, et kui kokkulepped tulevad liiga detailsed, on suurem võimalus nendest edaspidi kõrvale kalduda.

Ühinemise üks peamisi initsiaatoreid, Kuressaare endine linnapea Hannes Hanso on küll riigikokku siirdunud, kuid uus linnapea Madis Kallas kavatseb jätkata samal kursil. “Soovin hoida koostööle orienteeritust ja jätkata ühistegevust teiste Saare maakonna omavalitsustega,” kinnitas Kallas. Kallase sõnul annaks uus ühtne vorm paremad finantsväljavaated ja looks võimalusi tulevikuks. Ta tõdes siiski, et kõik uus on hirmutav ja inimeste kartused võimaliku ühinemise ees seega mõistetavad.

Print Friendly, PDF & Email