PRIA kaebas Atla otsuse edasi

Atla sadama rahastamise üle käiv kohtuvaidlus jätkub samas mahus, kuna PRIA otsustas Tartu halduskohtu otsuse edasi kaevata. Nimelt tühistas kohus PRIA otsused, millega nõuti Atla sadama rahastamisel Lümanda vallale eraldatud summast 77 547 eurot tagasi.

Vaidluses nüüdse Lääne-Saare vallaga jäi PRIA kanda ka 1685 eurot menetluskulusid.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik kinnitas Saarte Häälele, et PRIA on otsuse tõepoolest edasi kaevanud. Ringkonnakohtu istungi aega veel määratud ei ole.

PRIA nõudis Lümanda vallalt Atla sadama kahe etapi ehitamiseks antud toetusest tagasi 25%. Seda põhjendusega, et Lümanda vald ei täitnud riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. Vald esitas küll vaide, kuid selle jättis PRIA rahuldamata.

Print Friendly, PDF & Email