Saarlaste piimatrahv 259 000 eurot

Eestile lõppenud piimakvoodiaastaks kinnitatud tarnekvoodi korrigeeritud täitumus oli 101,16 protsenti, mis toob 280-le tarnekvooti ületanud tootjale kaasa kokku üle 2,2 miljoni euro suuruse kvoodiületustasu.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et Saaremaal oli 56 kvooti omavat piimatootjat, kellest 35 ületas kvooti. PRIA statistika- ja analüüsibüroo andmetel oli Saaremaa tootjatele eraldatud tarnekvooti 32 880 188 kg, mille korrigeeritud täitumus oli 33 811 761 kilogrammi.

Kvoodi ületamise eest peavad tootjad maksma ületatud koguse eest trahvi, mille määr on 27,83 eurot 100 kg kohta. Saaremaa puhul tähendab see siinsetele tootjatele kokku 259 000 euro suurust kvoodiületustasu.

Individuaalse kvoodi täitmise kohta saatis PRIA kõigile kvoodiomanikele teatise. Kvoodi ületajatele saadetakse lisaks otsus trahvisumma suuruse ja selle arvutuskäigu kohta. Selleks tuleb PRIA-le esitada 10 päeva jooksul pärast trahviotsuse saamist vormikohane taotlus trahvi ajatamise kohta. Tarnekvoodi ületajatel on võimalik ajatada kvoodiületustasu maksmine kolmele aastale. Ajatamist saab taotleda üle 100-eurose trahvi korral. Kes ajatamise taotlust ei esita, nendel tuleb trahv tasuda enne 1. oktoobrit.

Eestis rakendati piimakvooti alates 2004. aastast, mil Eestist sai EL-i liikmesriik. Piimakvoodi rakendamine EL-is lõppes 31. märtsil 2015. ‘

Print Friendly, PDF & Email