Väljas toimetamise aeg

Esimesed neli kuud Lääne-Saare vallas on möödunud toimekalt, kätte on jõudnud kevad ning aeg tubased toimetamised väliste vastu vahetada.

Viimase kuu aja jooksul on vallaametnikud valla eri piirkondades kohtunud Lääne-Saare kodanikega. Räägitud on ühinenud valla toimimisest ja edaspidistest arengutest.

Iga koosoleku alguses sai naljavõtmes tõdetud, et ühinenud vald on möödunud talvehooajal lumetõrjega hästi toime tulnud. Tõsi, selleaastane lumeta ja enam kui soe talv on teedele samas oluliselt suuremat kahju teinud.

Teed on suure valla üks olulisemaid taristuid. Teed peavad tagama meie inimeste liikumise tööle, kooli, poodi ja koju. Sellel aastal remonditakse teid ja pannakse mustkatte alla 226 500 euro eest kokku 25 teelõigul.

Omavalitsuste teede remondi rahastamine riiklikul tasemel on olnud ja on ilmselt ka edaspidi terav probleem. Kui varem oli see seotud 75% osas kütuseaktsiisi laekumisega, siis praeguse seadusandluse juures see enam nii ei ole.

Kütuseaktsiisi laekumise ja teede remondi rahastamise summade vahel enam võrdusmärki pole ehk riik võib kasutada laekunud summasid riigi eelarves oma eelistuste kohaselt.

Kaarma vald asus aastate eest teede mustkatte alla viimise finantseerimisse kaasama ka elanikkonda. Oleme seda põhimõtet kasutanud nüüd ka Lääne-Saare vallas. Sellel aastal on Kaarma piirkonna viiel teel kaasatud finantseerimisse piirkonna elanikud, kes tasuvad prognoositavast remondikulust kuni 50%. Elanike panustamisel teede remonti nihkuvad ka vastavad teelõigud tööde järjestuses ettepoole. Selline kombinatsioon, kus elanikud ja vald koos teid remondivad, on ennast õigustanud, sest korda saab rohkem teid ja hilisem teede korrashoiu jälgimine elanike poolt on aktiivsem, mis omakorda välistab metsaveomasinate omavoli vallateedel ajal, mil teedele on pandud koormuspiirangud.

Suurim tee-ehitus on sel aastal Kuressaare–Vaivere kergliiklustee, mille ehitamiseks sai vald toetust kergliiklusteede toetusskeemist. Nii saab eelmisel aastal rajatud tee ühendatud Kuressaare linna teede võrguni ja pikendatud Vaivereni.

Lisaks pannakse kogu lõik asfaltkatte alla.

Peetud on ka selleaastased talgud. Meie vallas oli registreeritud talguid enam kui 20, aga tean, et talgulisi oli siin ja seal registreerimatagi. Suur kiitus kõigile, kes vabatahtlikult oma argitoimetamiste kõrvalt aega ja tahtmist leidsid ning lisaks oma õuele ka kodukandis toimetasid.

Selle nädala lõpp toob meile aga emadepäeva. Soovin kõigile emadele imelist emadepäeva ja et kõik teile kallid inimesed oleksid sel päeval teiega!

Andres Tinno
vallavanem

Print Friendly, PDF & Email