Hulkuvad lemmikud ohustavad turvalisust

Kevade saabumisega on sagenenud teated hulkuvatest koertest ja kassidest. Näiteks Endla külas on hulkumas neljaliikmeline koertesalk, kes häirib vähemalt üht sealse küla koeraomanikust peret, haukudes pereliikmete peale, süües perekoerale mõeldud toitu ja põhjustades peenardes kaost.

Eikla piirkonnas on liikvel koer, kes häirib ja hirmutab kooliminejaid. Hulkuvad koerad segavad märkimisväärselt ka mootorsõidukite ja jalgratastega liiklejaid.

Lemmikloom on seaduse järgi peremehe omand ja seetõttu vastutab viimane ka tema käitumise eest. Vastavalt kehtivale koerte ja kasside pidamise eeskirjale on loomapidaja kohustatud välistama looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse. Lemmikloomale mõeldud territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Erandiks on vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud, märgistatud ja steriliseeritud kassid, kellele on jalutuskäigud lubatud.

Koerte ja kasside pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga – loomapidamine ei tohiks häirida avalikku korda ega teisi loomi. Eeskirja rikkujat võib vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 663, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele karistada kuni 200 trahviühiku suuruse (ehk 800-eurose) rahatrahviga, kui on põhjustatud varalist kahju või inimesele tervisekahjustus.

Kuna koerte kaklused on kevadisel ajal sagedased, palume koeraomanikel olla selles osas valvsad ja ettevaatlikud. Hoolitsegem oma lemmikloomade kodus püsimise ja heaolu eest!

Liina Saar
keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email