Kaitseliit harjutab homme staabi julgestamist

Kaitseliidu Saaremaa malev harjutab homme, 6. mail maleva Kuressaares asuva staabikompleksi julgestamist, mille raames luuakse ümbruskonna tänavatel ka ajutised kontrollpunktid.

“Harjutame üleriigilise õppuse Siil raames maakaitse korraldamist ja juhtimist Saare maakonnas,” ütles malevapealik Kristjan Moora. “Oleme osa Eestit kaitsvast turvavaibast. Selleks, et meie riiki ja rahvast sõjaliselt kaitsta, peame harjutama ka selleks loodavate allüksuste formeerimist, juhtimispunktide kaitse korraldamist ja kriisiolukorras tsiviilvõimudega vajalikku koostööd.”

“Väljaku tänaval asuva staabihoone julgestamiseks korraldatava harjutuse ajal on kõigile elanikele oma koju pääsemine tagatud. Loodame kohalike elanike koostööle ja mõistvale suhtumisele,” märkis Moora. “Rahulik ja turvaline elu on võimalik ainult vabas riigis. Hästi ettevalmistatud Kaitseliidu üksused on Saaremaal selle vabaduse ühed tagajad.”

Kolmapäeval Kuressaare linnas läbiviidavatel harjutusel paukpadruneid vms imitatsioonivahendeid ei kasutata.

Print Friendly, PDF & Email