Salme jõgi vajab süvendamist (2)

Salme vald taotleb keskkonnaametilt vee erikasutusluba, et puhastada sadama sissesõitu.

Keskkonnaametile saadetud taotluses märgitakse, et viimati sai vald keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusloa 2010. aasta augustis seoses Salme jõe paadisilla rekonstrueerimisega, kuid praeguseks on sadama sissesõidutee eriti joomede kohalt täis uhutud.

Jõe sissesõidutee puhastamiseks tuleb välja tõsta umbes 430 m3 põhjasetteid. Jõe puhastamine aitab tagada paatidele ohutu liiklemise ja väheneb ka mudase põhjasette levimine Liivi lahte.

Print Friendly, PDF & Email