Kultuurikomisjon tegi aumärgi kavandid maatasa (3)

aumärgidKuressaare linnavolikogu kultuurikomisjon ei jäänud linna aukodaniku märgi kavanditega rahule. Seetõttu tuli konkursi tähtaega pikendada.

Kuressaare linnavalitsuse istungil, mis leidis aset selle aasta 17. veebruaril, otsustati korraldada Kuressaare linna aukodaniku märgi kavandikonkurss. Konkurss korraldati ettevõtete Sporrong, Roman Tavast ja ARS Vasetööd vahel, kes esitasid kokku seitse kavandit.

Konkursikomisjon valis neist välja kolm tööd (fotodel), mis komisjoni hinnangul olid teistest paremad. Konkursikomisjoni kuuluvad linnapea Madis Kallas, volikogu kodanikukomisjoni esimees Anti Toplaan, linnasekretär Eero Lapp, kultuurinõunik Heli Jalakas, kunstikuraator Ly Pihl ja pressiesindaja Geili Heinmaa.

Enne lõpliku otsuse tegemist otsustati aga kuulata ka linnakodaniku-, arengu- ja kultuurikomisjoni arvamust kolme kavandi kohta. Kultuurikomisjoni 14. aprilli koosolekul leiti, et märgikavandid ei ole õnnestunud ja seega ühtegi kavandit ka ei toetatud. Konkurssi soovitati pikendada ja kaasata valimisprotsessi ka kunstnikke.

Kuressaare linna aukodaniku statuudi eelnõu üks koostajatest, linnasekretär Eero Lapp ütles Saarte Häälele, et tulenevalt komisjonidest saadud arvamustest ja konkursikomisjoni soovist otsustas linnavalitsus eile konkursi tähtaega 28. maini pikendada.

“Et anda konkursile kutsutud ettevõtetele võimalus esitatud tööde viimistlemiseks ja täiendavate kavandite esitamiseks,” selgitas Lapp, lisades, et konkursikomisjon soovib võimalikult head tulemust ja seepärast otsustati mitte kiirustada.

Ta lisas, et komisjonil on õigus kaasata arvamuse saamiseks eksperte. Nõusoleku osaleda on Lapi sõnul andnud kunstnikud Küllike Järvila, Anne Olop ja Margus Kadarik.

“Tõenäoliselt antakse esimene aukodaniku tiitel välja oktoobris, mil täitub 25 aastat linna omavalitsuse staatuse taastamisest,” märkis Eero Lapp.


 

Kes on aukodanik?

Linnavolikogu eelmise aasta 23. oktoobri istungil võeti vastu Kuressaare linna aukodaniku statuut. Selle järgi pälvib aunimetuse “Kuressaare linna aukodanik” inimene, kes ei ole Kuressaare linna elanik, selle tiitli linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena. Aukodaniku tiitli omistamise otsuse teeb linnavolikogu. Ettepanekuid kandidaatide kohta saavad esitada linnavalitsus, linnakodanikud ja Kuressaares tegutsevad kodanikeühendused.

Aukodanik saab aukodaniku tiitli koos vastava tunnistuse ja aumärgiga. Seda tehakse Kuressaare linna pidulikul üritusel, mille korraldavad linnavolikogu esimees ja linnapea. Aukodaniku tiitli omistamise otsus tehakse vastavalt vajadusele, siis, kui on esitatud sobiv kandidaat.

Print Friendly, PDF & Email