Päästeamet toetab omanikke katkiste küttekollete remontimisel (1)

Päästeameti poolt 2014. aastal üle Eesti läbi viidud 8000 kodukülastust näitas, et suures hulgas majapidamistes oli küttekolle tuleohtlik, aga raha selle kordategemiseks omanikul polnud.

Tänavu toetab päästeamet projektikonkursi kaudu täiendavaid projektitaotlusi katkiste küttekollete renoveerimiseks või remontimiseks summas 35 000 eurot. Saaremaalt seni ühtegi taotlust esitatud pole.

Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud koostöös päästekeskuse ja vajadusel ka kohaliku omavalitsusega. Rahastamise aluseks on päästeameti kodulehelt leitaval etteantud vormil esitatud projektitaotlus koos eelarvega, millele on lisatud kehtiva kutsetunnistusega pottsepa või korstnapühkija koostatud tehtavate tööde hinnapakkumine.

Taotluse omafinantseering on 15%, millest vähemalt 10% peab olema rahaline ja 5% võib olla mitterahaline finantseering. Soovituslikult on projekti koostööpartner ja kaasfinantseerija kohalik omavalitsus. Projektitaotlus tuleb regionaalsele päästekeskusele esitada 1. maiks.

Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tiina Laube, kes koordineerib koostööd vabatahtlike seltsidega, kinnitas, et taotlusõigus on vaid mittetulundusühendustel ja sihtasutustel, kuna seda rahalist toetust jaotatakse päästeameti projektikonkursi kaudu.

“Päästeameti projektikonkursi komisjon otsustas 13. jaanuaril pärast projektitaotluste hindamist suunata ülejäägi just küttekollete renoveerimisele ja remontimisele,” ütles Laube. Esialgselt oli erinevatele projektidele ette nähtud üle 40 000 euro.

Print Friendly, PDF & Email