Linna kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Kuressaare linnavalitsusele saab esitada ettepanekuid kaasava eelarve ehk 30 000 euro kasutamiseks.

Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas VOLIS, kuhu pääseb näiteks linnavalitsuse kodulehe kaudu. Paberkandjal ettepanekuid ootab linnavalitsus fuajees asuvasse kasti. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 3. mai. Seejärel saab kuni 24. maini oma esitatud ettepanekut veel parandada ja täiustada.

Mai lõpus ehk 25.–31. maini toimub rahvahääletus, kus saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased kodanikud, kelle elukohaks on elanike registris märgitud Kuressaare linn. Igal hääletajal on sel aastal kolm häält, mis tuleb anda erinevatele ettepanekutele. Kõik ettepanekud saavad ka ekspertide hinnangu teostatavuse kohta. Nimelt peab ettepanek olema teostatav aasta jooksul pärast hääletamist.

Eile keskpäevaks oli VOLIS-es üleval kuus ettepanekut. Mõned neist pikemalt lahti kirjutatud, teised üsna napisõnaliselt. Üks ettepanek on näiteks restaureerimistoetus, mille eeldatavaks maksumuseks on märgitud 25 000 eurot. See oleks mõeldud muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel aladel asuvate arhitektuurse väärtusega hoonete omanikele. “Linna toetussüsteem oleks märk sellest, et linn väärtustab vanalinna ja aitab hoonete omanikke selle säilimise tagamisel omapoolse panusega,” on ettepanekus selgitatud.

Ettepanek on tehtud ka avalike käimlate osas. Nimelt leiab ettepaneku tegija, et pargis, jooksuradade ääres ja kesklinnas võiks olla vähemalt üks aastaringselt avatud käimla, mida saaks kasutada ööpäevaringselt. Ülejäänud ettepanekud on seotud Titeranna atraktsioonide, kõnniteeäärte, Kohtu tänava valgustuse ja treeningväljakuga.

Print Friendly, PDF & Email