Kudjape elanik läheb vallaga kohtusse (13)

Lääne-Saare vallas Kudjapel elav Margo Kubjas lubab vallavalitsuse otsuse mitte anda tema eramule kasutusluba halduskohtus vaidlustada. Kubjas esitas juba vallavalitsuse esmase otsuse peale vaide, kuid vald jättis selle pärast läbivaatamist rahuldamata.

Lääne-Saare vallavalitsuse hinnangul ei saa Mündi tn 11 asuvale eramule kasutusluba anda, kuna puuduvad liitumislepingud vee- ja kanalisatsioonivõrguga. Kubjase arvates ei ole see põhjus kasutusluba andmata jätta. Liitumislepingut ei ole tal sellepärast, et Kuressaare Veevärk keeldub, viidates torustike kehvale seisundile, lepingut sõlmimast.

Mündi tänava torustike üle käib vaidlus ka kohtus. Omal ajal on need valesti rajatud ning nüüd ei tunnista neid omaks ei vald ega arendaja. Samal ajal on torustikud ehituslikult viletsad ja lagunevad edasi. Kuressaare Veevärk on korduvalt öelnud, et torustikud on kasutamiskõlbmatud.

Print Friendly, PDF & Email