Ikka “Muhulased ja muusika”

Ikka terit. Tulisema kõled pühad oo nüid seljataga. Aga neh, juu Vanajumal nägi, et ilmarahvas kipub kangest tüöd vihtuma pühade aegas. Sellepärast olli nõuke vilu ilm küll ea. Lassi pitki pühasid pidada ja mune koksida.

Nüid siis ep aita muud kut akka jüripääva kätte ootama. Jüribe tulla kägu. Ja siis oo taris jälle oolega uurida, et kas kägu tuleb vitsa või tuleb ta urba või tuleb lehte. Juu taa ikka vist seevoasta urba tuleb. Aga naesterahva inimesel ep sünni jüribe kuskile külase minna mitte. Ennavanasti ikka üteldi, et siis minna sead pahuraks. Ehkid neh, ega koduses majapidamises nüidsel aal ete sigu änam põlegid. Äkist ep tohi nüid jüribe metsa minna. Sest nee kõige pahuramad sead oo Muhus tükkis metssead. Üks nõuke tarkus kuluks ää küll, et mesmuodi nie sigudikud soaks kottu õuest kaugemal oida. Aga vanarahvas es tiadn sellest midagid, sest metssead tullid Muhuse alles tüki aega piale Teist ilmasõda.

Nüid natusse nõukest igapäävasemat juttu koa. Tuleva esmasbe, kolmeteistmendal kellu neljast oo Liiva lasteaa saalis pisike koolitus kõikidele uvilistele. Teemaks oo laste tunded. Ennasimi soab rühmas kirja panna või siis kui Reedale lekriga kiri soata.

Ja kohe järgmise õhta, jälle kellu neljast, oo sialsammas lasteaa saalis keskkonnaõiguse keskuse infopäe. Nõnna et paari päävaga soab vanainimene koa lasteaidas tüki tarkust juure.

Ja nüid ma tuleta ikka miele viel seda murdevõistlust. Riik oo selle voasta muusikavoastaks kuulutan. Ja et kodanikkude asi oo riigi valitsemisele kaasa aidata, siis teeme selle voasta sedandi, et murdevõistluse tiemaks oo “Muhulased ja muusika”. Võib kirjuta vanadest laulumeistritest, aga võib kirja panna koa umoorikaid juhtumisi uiema aa laulukuoride ja tansirühmade reisidest ja asidest, mis sial juhtun oo. Neh, “Ätsed ja roosid” oo ju üks kena näide, mise sisse muhukielsed laulu ja nalja oo jägun. Pange aga papri piale ja soatke jälle Liiva või Ellamoa roamatukoguse, varjunimi piale ja päris nimi petatage ümbriku sisse. Kirjutage omad jutud jüribeks valmis.

Ja lõpetuseks mool oo üks tänu taris edasi anda. Irmsaste kästi tänada neid, kis mineva laupa õhtast aututega orienteerumist korraldasid. Olla üks ilmatuma uhke asi oln!

Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email