Valla aktiivsed noored kohtusid Nasva klubis

17. märtsil toimus Nasva klubis lahedate Lääne-Saare valla noorte aktiivilaager. Noori Lümandast, Kärlalt, Kaarmalt ja Astest ühendab nüüd üks suur asi, mis on Lääne-Saare vald, ning just see oli peapõhjus, miks sellise laagri korraldamine ette võeti.

Idee algatajad ja ühtlasi ürituse korraldajad olid kolm tegusat inimest: Kärla noorsootöötaja Deisi Juns, Kaarma noorsootöötaja Merle Simmer ning Saaremaa noortekogu liige ja endise Kärla noortekogu juht Henri Rump.

Laager toimus vaheajal, mil mitmed kutsutud olid Saaremaalt ära, mistõttu oli osalus oodatust väiksem, kuid tulevikus saab meid olema kindlasti rohkem.

Päevakorda kuulusid nii Saaremaa noortekogu esimehe Andreas Hõlpuse kui ka Kuressaare linnavolikogu ja Kuressaare linna noortekogu liikme Leet-Rauno Lembri sõnavõtud, mis andsid ülevaate nende senisest kogemusest noorteorganisatsioonidega, suurimatest saavutustest ja samas murekohtadest. Veel andsid oma tegemistest ja suvistest plaanidest ülevaate Merle ja Deisi, üheskoos tegime aga lühikokkuvõtte rajatavast Lääne-Saare valla noortevolikogust.

Pika päeva lõpetas juba päris õhtutunnil ajurünnak plaanitavate ürituste-projektide teemal.

Nagu arvata võis, pakkusid arukad noored organisatsiooni käimalükkamiseks välja vahvaid ideid, mis vahepealsete seltskonnamängude ajal meeles mõlkusid. Entusiastlike osalejate tahtejõud ei raugenud ka pärast turgutavat õhtusööki, hoopis vastupidi, mõõtu võeti piljardis, lauatennises ja õhuhokis. Kõiki neid häid võimalusi pakkus meile Nasva klubi.

Järgmine ühistegemine sai teoks juba 29. märtsil, kui autotäis noori startis Tallinna poole, kus toimus Eesti noorteühenduste liidu 2 in 1: projektikoolitus ja ENL-i projektifondi infopäev. Koolitus oli väga informatiivne ja mis ehk veelgi olulisem – noori kaasav. Päev andis noortele kindlasti palju teadmisi ja kindlust, et alustada juba õige pea mõne projekti kirjutamist.

Niipea, kui noorteaktiivi töö korralikult käima lükatud, saab meie tegemistel ka silma peal hoidma hakata. Aktiivsetel ja huvitatud noortel soovitame ühendust võtta Lääne-Saare valla noorsootöötajatega.

Henrika Trave 
noorteaktiivi liige,
Merle Simmer 
noorsootöötaja

Print Friendly, PDF & Email