Vajaduspõhine riigi peretoetus – toetus väikese sissetulekuga peredele

Vajaduspõhine peretoetus on riigi toetus väikese sissetulekuga peredele, kus on vähemalt üks laps, kes saab lastetoetust. Toetuse taotlemisel võetakse arvesse eelmise kolme kuu sissetulek, mis peab olema alla vajaduspõhise peretoetuse toimetulekupiiri.

2015. aastal on esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiir 329 eurot, igal järgneval vähemalt 14-aastasel pereliikmel 164,5 eurot ja alla 14-aastasel pereliikmel 98,7 eurot. Näiteks 4-liikmelise perekonna, kus on kaks täiskasvanut ja kaks alla 14-aastast last, vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 690,9 eurot (329 + 164,5 + 98,7 + 89,7 = 690,9).

Võib tulla vallamajja kohale ja arvutame koos, kas perel on õigus vajaduspõhist peretoetust saada või ei.

Palgatõendit tööandja käest pole enam vaja, sest info sissetulekute kohta tuleb meie süsteemi. Avalduse peab siiski tegema ja seda saab teha valla sotsiaaltöötajate juures.

Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks kuuks ja 2015. aastal on selle suurus ühele lapsele 45 eurot, kahele ja enamale lapsele 90 eurot ning seda makstakse kolm kuud. Seejärel tuleb lihtsalt uus avaldus teha.

Liia Ots
Orissaare lastekaitsespetsialist

Print Friendly, PDF & Email