Täiskasvanute gümnaasium annab teise võimaluse (3)

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium korraldas märtsi lõpus kahepäevase koostööseminari piloottegevuse “Teine võimalus” kavandamiseks.

Seda viiakse läbi EL-i kavandatud täiskasvanuhariduse projekti Agenda raames koostöös Pärnu TG-ga ETKA Andras toetusel.

Seminaril osalesid Pärnu TG õpetajad ja õppijad, Kuressaare TG õpetajad, vilistlased, hoolekogu ja koostööpartnerite esindajad, samuti Lääne-Saare valla kogukonna esindajad ning Kuressaare linnavalitsuse ja Saare maavalitsuse esindaja.
Piloottegevuse sihtrühm on madala haridustasemega, põhi- ja keskhariduse ning erihariduseta täiskasvanud Saaremaal ja Pärnu maakonnas.

Muret teeb asjaolu, et kõige rohkem on madala haridustasemega inimesi noorte lapsevanemate hulgas. Tegevuse eesmärk on nimetatud sihtrühma õppimise juurde tagasitoomise toetamine.

Piloottegevuse korraldamine annab sisendeid sihtrühmaga töötamiseks ESF-i perioodil 2015–2020.

Kahel päeval kuulati ettekandeid ja sõnavõtte ning arutati, mida saavad täiskasvanuhariduse erinevad osapooled teha, et madala haridustasemega inimesi õppimise juurde tagasi tuua.

Seminari esimene päev möödus Lümanda koolimajas, kus arutati, kuidas saaksid kohalikud kogukonnad nii Saaremaal kui ka Pärnu maakonnas pilootprojekti tegevusele kaasa aidata. Rõõm oli tõdeda, et Lümandas kaasamõtlejaid jagub. Eriline tänu direktor Liia Raunale, Urve Vakkerile ning Leedri ja Karala küla esindajatele.

Teisel seminaripäeval Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis arutati täiskasvanute tasemeharidusega seotud probleeme erinevates teemarühmades, seminari lõpuks valmis kokkuvõte edaspidiseks tegevuskavaks.

Ühiselt leiti, et madala haridustasemega inimestes motivatsiooni tekitamiseks on vajalik kõigi osapoolte läbimõeldud ja süsteemne koostöö.

Ly Kallas
KTG koolijuht-andragoog

Print Friendly, PDF & Email