Suuri nädali jutud

Terit. Suuri nädal oo käe jälle. Taris oo akata nobesti apurokka kietma. Sie oo ikka oln suuri neljabene ja riedene söömaaeg. Pühabe ominguks neh siis soab saialeiba ja õlut ja mune koa. Ja muidugid suure katlaga piab kieduliha koa selle omingu tulele panema. Ah neh – ikka kõikidele siis ead kalaõnne,sest seda ikka suuri nädali soovitse.

Pühade aegas pietse sii jälle surt kanget aututega orienteerumist. Laupa õhta siis. Kokkusoamine oo veerand seitsmest kuni seitsmeni Liival, kirgu parklas. Kellu seitsme paiku siis oo kohustuslik koosolek kõikidele osavõtjatele. Kellu poole kahessast kukutse kupatama ja kümneks tahetse siis kenaste Ellamoa külakeskuse juures olla. Ennassimi võiks muidugid juba enne ää registreerida. Jõgi Keidyle tuleks siis omast tiada anda. Osavõtmise iest tahetse võistkonna kääst soaja viistesn eurut. Ja võistkondas võib olla just niipalju rahvast, kut autu sihes istumise kohti oo.

Neh, ja et jutt sõnna liiklemise piale läks, siis kohe nõuke uudis koa, et selle kevadega tahetse viel üks pitkem jupp jalgrattatied valmis ehita. Viirakülast, kust ta mineva sui pooleli jähi, ja Liivani välja. Ja neh, Liivavahel tahetse üleselle viel suurt silda niipalju ümber ehita, et nie autud, mis Nõmmküla või Suuremõisa poole kiervad, soavad ennassimi enne ümber reasta. Muidugid õige asi. Siis ep pia teistel ühtevalu jalgus olema. Nie raamisabad oo ju suisel aal irmpitkad. Ja üleselle viel – Koguva kurvest väina silla Orisare-poolse otsani pannasse tiele uus kate koa piale. Ja tärmin oo maha pantud, et eenakuu keskpaikas piaksid uied tied valmis olema. Nõnna et kolmeks kuuks pitka mielt ja kannatust kõikidele, kis Liiva linnas ja siipool Soonda jõge liiklema juhtuvad. Aga sie kannatamine tasub ennast täävega ää.

Suur neljabe õhta kellu kuieni pietse Ellamoal kirbukast. Nõnna et kis oo uvitat, siis minge uudistama.

Aga nüid üks tulevanädaline sündmus koa. Tiadupärast soab Muhu vald sügise veerandsaa voastaseks. Ega siis nõukset tähtsat asja ep soa paljast sügise ühe päävaga ää tähista. Pidu akkab pissitassa piale. Tuleva teisibe, seitsmendal abrillil kellu ühestteistmest tuleb Bruno Pao Ellamoale riakima Muhu valla esimestest voastatest. Neh, taa ju ise valla sünni juures oln mies.

Ja lõpetuseks maa tuleta teitele miele, et murdevõistluse juttusid oodetse roamatukogudesse kuni jüripäävani. Sedakorda oo siis tiemaks “Muhulased ja muusika”.

Nõnna et nobed sulejoosu teitele ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email