Info projektide taotlemisvõimaluste kohta

Jooksev info projektikirjutajatele: 

http://www.projektid.ee/blog/;

KIK – http://www.kik.ee/et, kus on näha KIK-i hetkel avatud võimalused http://kik.ee/et/avatud-voorud-0, kontakt-isik Terje Volke, tel 62 74 324;

EAS – http://www.eas.ee/et/, Saaremaal www.sasak.ee ja kontaktisik Tiia Naagel;

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis – http://www.norden.ee/et/meist/toetused/, kontaktisikud: kultuur – Eha Vain, tel 62 73 105; riigiametnikud – Madis Kanarbik, tel 50 46 570; sotsiaalvaldkond – Merle Kuusk;

PRIA – www.pria.ee, vaata siia: http://www.pria.ee/et/ paremal ääres, avatud taotlusvoorud;

SKK – www.skk.ee, taotlusvoorud ilmselt alates sügisest;

aastaringselt avatud Kultuurkapitalist – http://www.kulka.ee/;

KÜSK – http://www.kysk.ee/toetused, info meil ka ikka SASAK-ist või Mari-Liis Dolenko, e-kiri: Mariliis.Dolenko@kysk.ee, tel 65 56 423, 52 12 422. Hasartmängumaksu nõukogule on võimalik igas kuus esitada väikeprojektide taotlusi (taotletav summa kuni 6000 eurot) vastavalt valdkonnale. Suurprojektide taotlusi (taotletav summa üle 6000 euro) võetakse vastu kord aastas ajavahemikus 1. oktoober kuni 15. november. Täpsem info HMN-i kodulehel.

Eesti filmi instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui ka filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks. Taotlemise tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda EFI kodulehel.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab taotlusi vastu igal aastal 1. septembrist 15. oktoobrini. Täpsem info ja taotlusvormid saadaval ERKF-i kodulehel. Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA tegutseb selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeel ja kultuur. Programmide, tähtaegade ja taotlusvormide kohta saab infot MISA kodulehelt.

Loov Euroopa on Euroopa Liidu uus raamprogramm eelarveperioodiks 2014–2020, mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui ka mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Eestis jagavad programmi kohta infot Loov Eesti ja Eesti filmi instituut.

Rohkem infot ja vajalikud kontaktid saadaval Loova Euroopa kodulehel.

Samuti on võimalik koostööd teha erinevate riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse instituut, Goethe instituut), et viia läbi kultuuriprogramme või kutsuda esinejaid välisriikidest.

Haridusega seonduvad eriprojektid on juba eraldi ära näidatud http://www.oris.edu.ee/.

Print Friendly, PDF & Email