Saaremaa õpilased on tublid keskkonna-uurijad

Saaremaa õpilasi saatis üle-eestilisel keskkonna-alaste uurimistööde konkursil edu.

12. märtsil oli Tartu loodusmajas toimunud konkursi II vooru oma uurimistöid esitlema kutsutud põhikooli kümne parema ja gümnaasiumi kümne parema uurimistöö autorid.

Saare maakonda esindasid Saaremaa ühisgümnaasiumi, Aste põhikooli ja Kuressaare gümnaasiumi õpilased.

Retsensentide ja žürii hinnangul jagasid 5.–7. klassi arvestuses esikohta koguni kaks Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilast: Sander Teras 6. klassist tööga “Harilik šaakal (Canis aureus): bioloogia ja levik looduses” ja Martin Vesberg 5. klassist tööga “Kaelus-turteltuvi, Streptopelia decaocto Kuressaares”.

III koht läks samuti SÜG-i, seitsmendikele Roosmarii Sarapuule ja Liisa Õunpuule, kelle uurimus kannab pealkirja “Koolikoti raskusest ja selle võimalikust mõjust kasvava organismi lülisambale. Koolikoti raskusest Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.–9. klassi õpilastel”.

IV koha sai Lisanna Lee Leiman SÜG-i 7. klassist tööga “Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad”.

8.–9. klassi arvestuses võitis esimese koha SÜG-i õpilane Karl Hendrik Tamkivi töö “Saaremaa kodudes kasutatavad elektrilambid”.

III koha vääriliseks kuulutati Ene-Liis Orbi ja Karl Saia (Aste PK) uurimus “Metaanilagunduskattega prügila taimestiku tärkamine ja liigirikkus Kudjape prügila näitel”. IV koha sai SÜG-i kaheksandike Elo Nõmme ja Diana Aldi uurimus “Skolioosist ja selle teadlikkusest lastevanemate hulgas”.

Gümnaasiumi arvestuses sai 5. koha SÜG-i abiturient Reedik Sõber tööga “Saaremaa põhjavee karedus”.

2009. aastast toimuvat konkurssi korraldab Tartu keskkonnahariduse keskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. Tänavu laekus konkursile üle 30 uurimuse.

Print Friendly, PDF & Email